Synpunkter på Sundsvalls kommuns vattentjänstplan, samrådshandling

LÄS MER

Här kan du lämna ett yttrande till kommunstyrelsen. Samrådstiden pågår till den 15 mars 2024.

Ditt yttrande kan innehålla text, karta och bifogade filer.

Du kan skriva dina synpunkter i e-tjänsten eller bifoga ditt yttrande som en pdf-fil. Skriv då bara ”se bifogade filer” i rutan för text när du startat e-tjänsten.
Dina och alla andras yttranden diarieförs som offentliga handlingar under diarienummer KS-2023-00994.

Efter den 15 mars 2024 kommer samrådssynpunkterna att sammanställas och vid behov kommer samrådshandlingarna att uppdateras innan de ställs ut för granskning. Därefter kommer beslut om att fastställa vattentjänstplanens handlingar att fattas av kommunfullmäktige.
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa