Nära vård, utvecklingsidéer och projekt

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du:

  1. få kontakt med någon som kan bolla en utvecklingsidé.
  2. söka stöd i vidareutvecklingen av en projektidé inom Nära vård.

  3. fylla i ”Ansökan och bedömning av utvecklingsprojekt i projektportföljen”. Det är den gemensamma projektportföljen för utvecklingsprojekt inom programmet för God och nära vård i Västernorrland. 
    Det är ett krav att projektet innehåller samverkan mellan Sundsvalls kommun och Region Västernorrland. Andra kommuner, privata vårdgivare och övriga aktörer kan också vara samverkansparter i projektet. 
    När ansökan är inskickad kommer du att bli kontaktad av en förändringsledare inom Programmet för god och nära vård i Västernorrland.

Har du frågor eller funderingar kring Nära vård?

Välkommen att mejla: naravard@sundsvall.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi fylla i vissa frågor åt dig, med uppgifter vi hämtar från andra system exempelvis Skatteverket. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa