Lantmäterimyndighetens kundenkät

LÄS MER

Det är viktigt att vår verksamhet utvecklas och att du som har deltagit i en lantmäteriförrättning känner dig väl behandlad.

Vi ber dig därför besvara den här enkäten.

Svaren hanterar vi anonymt.

Kontakt

Lantmäterikontoret
lantmaterinamnden@sundsvall.se
060-191000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa