Svar på underrättelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst används för att lämna svar på en underrättelse från Bygglovavdelningen.

Du behöver legitimera dig med BankID, Freja eID eller eIDAS för att kunna logga in och använda e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa