Anmäl tillbud eller skada - Vuxenutbildning Sundsvall

LÄS MER
Här kan du som är elev eller personal vid Vuxenutbildning Sundsvall anmäla tillbud eller skada.
 
Anmälan av tillbud eller skada
Alla tillbud och skador som händer elever och personal inom Vuxenutbildning Sundsvall ska anmälas till skolans ledning. Din anmälan via e-tjänsten går till rektor, skolchef samt skyddsombud.
 
Tillbud
Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall men som dessbättre slutade väl. Även om inget allvarligt hänt är det viktigt att informera om händelsen till skolans ledning så att risker upptäcks och kan åtgärdas innan de leder till olyckor eller skador.
 
Skada
Som elev/personal inom Sundsvalls kommun är du försäkrad under skoltid/arbetstid samt till och från skolan/arbetet.
Viktigt att veta är att du själv gör anmälan till försäkringsbolaget om du råkat ut för någon skada.
 
Personal
Personal som skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Den som skadas ansöker själv om ersättning genom att skicka blanketten Ansökan om ersättning från arbetsskadeförsäkringen till Försäkringskassan. Denna ska skrivas under av arbetsgivare och skyddsombud. Blanketten finns på Försäkringskassans hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Annette Gradin
annette.gradin@sundsvall.se
060-19 89 48

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa