Förfrågan om att arrendera (hyra) kommunal mark

LÄS MER

Sundsvalls kommun köper, säljer, förvaltar och utvecklar mark. En del av kommunens mark arrenderar vi ut eller upplåter med nyttjanderätt, det betyder att kommunen gett någon annan rätt att använda marken genom ett avtal. Du kan arrendera mark för till exempel odling, bete, upplag, parkeringar eller för idrott med mera. Företag, föreningar eller privatpersoner kan ansöka.

Du kan hitta mer information om arrende, nyttjanderätt och vanliga frågor på vår webbplats.

 

Om du vill använda mark på offentlig plats gäller andra regler

För mark som är detaljplanelagd som offentlig/allmän plats gäller andra regler än vad som beskrivs på denna sida. Exempel på offentliga platser är torg, park eller gata. Marken får bara upplåtas under kortare tid och polistillstånd krävs enligt ordningslagen för exempelvis uteservering, uppställning av en container, byggnadsställning, placering av skylt eller scen. 

Information om allmän/offentlig plats och hur du ansöker hittar du på vår webbplats.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa