Ansökan beredskapssamordnare

LÄS MER

Via denna e-tjänst så kan du söka tjänsten som beredskapssamordnare hos Medelpads räddningstjänstförbund.

Frågor om e-tjänsten

Mats Bergmark
mats.bergmark@sundsvall.se
070 - 377 55 50
raddning.info

Personuppgiftsansvarig

Medelpads räddningstjänstförbund
mrf@sundsvall.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa