Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här gör du en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Förutsättningar

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. 

Undantag införs 2020-11-01 för tillställningar med högst 300 sittande deltagare under förutsättningarna att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och att det skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet under arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

Mer info:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/forandringar-i-forordningen-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

Sundsvalls kommun har beslutat att alla ansvariga arrangörer för evenemang och arrangemang som sker i/på kommunens lokaler och ytor ska göra en riskbedömning innan de genomför arrangemanget. I en riskbedömning identifierar arrangören olika risker för att sedan vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för smittspridning. Riskbedömningen är också ett verktyg för att kommunen ska kunna bedöma om arrangören följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Arrangören är ytterst ansvarig för att arrangemanget följer myndigheternas råd och riktlinjer.

Innan ni arrangerar ett evenemang i/på kommunens lokaler eller ytor kräver kommunen att ni gör en riskbedömning och följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

Det är viktigt att:

  • bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna.
  • det finns goda möjligheter att tvätta händerna.
  • trängsel mellan människor undviks.

Det räcker med att varje förening gör en riskbedömning för samtliga matcher kommande säsong så länge det är samma restriktioner som gäller som när de skickade in riskbedömningen samt att de vidtar de åtgärder som behövs vid varje tillfälle. Vid nya restriktioner behöver varje lag göra en ny riskbedömning, blir det aktuellt kommer kommunen skicka ut ett nytt mejl via kommunens föreningsregister.  

För evenemang behövs en riskbedömning göras för varje enskilt evenemang.

För idrottsevenemang med publik ska anmälan göras hos Polisen och bevis från Polisen bifogas Riskbedömningen.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/#anmalan

Sundsvalls Kommun rekommenderar max antal sittande publik på läktare för att 1 meters avstånd skall kunna upprätthållas:

Gärdehov A-hall, 300 st

Njurundahallen A-hall, 50 st

Nordichallen, 300 st

Skönsbergshallen, 120 st

Sporthallen A-hall, 250-300 st

Sporthallen B-hall, 75-100 st

Läs mer:

Ta del av Folkhälsomyndighetens råd för idrotts- och träningsarrangemang och de senaste riktlinjerna

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för matcher och tävlingar för barn- och ungdomar

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid -19
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

Samtliga föreningar/arrangörer ska genomföra och skicka in en riskbedömning för godkännande till Kultur- och fritidsförvaltningen, senast klockan 12.00 tre dagar innan sammankomsten. Om arrangemanget genomförs under helgdagar ska riskbedömningen vara inskickad senast tre dagar innan helgdag.

Beslut från Kultur- och fritidsförvaltningen krävs innan bokning av arrangemangsyta kan godkännas.

Vad händer när du har skickat in ditt ärende

Uthyrningsbyrån återkopplar inom 3 arbetsdagar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter till ansvarig arrangör/bokningsansvarig
  • Handlingsplaner med riskreducerande åtgärder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa