Behov av omsorg på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är vårdnadshavare och arbetar i samhällsviktig verksamhet kan under vissa förutsättningar erbjudas omsorg för barn. Detta trots att förskolan eller skolan är stängd. Syftet med att stänga förskola och skola är att hindra smittspridning.

Du har därför bara rätt till omsorg för barnet om:
1. du har ett arbete i samhällsviktigt verksamhet och din chef har informerat dig att du behövs i verksamheten vid en stängning.
2. barnets andra vårdnadshavare också arbetar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
3. det inte finns någon annan vuxen som kan ta hand om barnet.

Du för en dialog med din arbetsgivare (annan verksamhetsutövare) om du deltar i samhällsviktig verksamhet. Din arbetsgivare avgör om du behövs i verksamheten eller inte vid en eventuell stängning av förskola eller skola.

Om du behövs i samhällsviktig verksamhet och är i behov av omsorg så anmäler du det till hemkommunen eller enskild huvudman. Du ska, om Sundsvalls kommun efterfrågar det, kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg från arbetsgivare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa