Ansökan byte av kommunal förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten kan du ansöka om byte av kommunal förskoleklass.

Du kan inte använda e-tjänsten om du/barnet har skyddade personuppgifter eller om du saknar e-legitimation. För dig finns motsvarande tjänst som ifyllningsbar blankett.

Kommunens handläggning

Inkommen ansökan skickas vidare till den sökta skolans rektor som också är den som handlägger och beslutar samt återkommer med besked.

Ärendet tas bort ur e-tjänsten när det är vidarebefordrat till rektor.

Har du frågor om handläggning och beslut, kontakta den sökta skolans rektor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa