Registrering till lottning om turordningsplats för småhustomter i Kovland

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrering för att delta i lottning om turordningsplats för köp av småhustomter i Kovland. Registreringen är öppen under perioden 2019-11-04 kl 8:00 till 2019-11-17 kl 24:00.

I denna e-tjänst ska du registrera dig för att delta i lottningen av turordningsplats för köp av småhustomt i Kovland, Sundsvall. Registrering för dessa tomter är endast möjlig under angiven tidsperiod.

Den som i lottningsförfarandet tilldelas turordningsplats nr 1 blir den som först blir erbjuden att välja och köpa tomt, den som tilldelas turordningsplats nr 2 står sedan näst på tur att välja och köpa tomt. Och så vidare tills dess att tomterna är slut. Om någon väljer att avstå sitt erbjudande om att välja och köpa tomt får nästa person i turordningen erbjudande om att välja.  Mer information om fördelning av kommunens småhustomter

För att använda e-tjänsten behöver du e-legitimation.

Villkor för registrering

I e-tjänsten ska du bekräfta att du uppfyller villkoren för registrering. Villkoren framgår i e-tjänsten men du kan också läsa dem på kommunens webbplats.

Information om behandling av personuppgifter

Inskickade personuppgifter registreras i kommunens IT-system 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Frågor om e-tjänsten

Madelene Erhardsson
madelene.erhardsson@sundsvall.se
060-191342

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa