Inglasad altan - endast för enbostadshus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller en inglasad altan kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. En altan eller en uteplats kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga något som ökar byggnadens volym. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte.

Inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad. Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, kräver också bygglov eftersom det räknas som en ny byggnad.

Det finns dock vissa undantag utanför detaljplanelagt område.

Om ansökan avser ett flerbostadshus kan inte e-tjänsten användas. Då hänvisar vi till ansökan via blankett.

För anmälan om Attefallshus använd den digitala anmälningstjänsten "Anmälan för Attefallsåtgärd" genom att klicka här.

 

Tänk på att det inte går att lämna in kompletterande handlingar i ett pågående, registrerat ärende via den här digitala e-ansökningstjänsten. Om du vill lämna in kompletterande/extra handlingar behöver du skicka ett mail till bygglovavdelningen

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa