Beställning av arbetsgivar- eller tjänstgöringsintyg

LÄS MER

Här kan du beställa arbetsgivar- och tjänstgöringsintyg för den tid du varit anställd hos Sundsvalls kommun.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget visar arbetstid och inkomst de senaste tolv månaderna eller för begärd period. Intyget behöver du bland annat för din A-kassa vid anmälan av arbetslöshet.

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyget är en sammanställning av dina anställningar hos Sundsvalls kommun.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa