Sök tjänst

Sök
stäng x

Sökningen på "" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (24)

  • Anmäl majbrasa till Räddningstjänsten

   Ska du anordna en majbrasa? Då kan du anmäla den till Räddningstjänsten genom denna e-tjänst.

   Ska du anordna en majbrasa? Då kan du anmäla den till Räddningstjänsten genom denna e-tjänst.

  • Anmäl misstänkt matförgiftning

   Anmäl misstänkt matförgiftning

   Anmäl misstänkt matförgiftning

  • Anmäla bostäder för registrering i lägenhetsregistret

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

    

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

    

  • Ansökan om egensotning

   Här kan du skicka in en ansökan om egensotning.

   Här kan du skicka in en ansökan om egensotning.

  • Arkiv för bygglovsritningar

   Här kan du beställa arkiverade bygglovsritningar.

   Här kan du beställa arkiverade bygglovsritningar.

  • Beställa kartutdrag

   Här kan du beställa kartudrag i form av dwg, PDF eller utskriven karta.

   Här kan du beställa kartudrag i form av dwg, PDF eller utskriven karta.

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här beställer du nybyggnadskarta.

   Här beställer du nybyggnadskarta.

  • Hur kan konst bli stadsutveckling?

   Hur kan konst bli stadsutveckling?

   Hur kan konst bli stadsutveckling?

  • Inglasad altan - endast för enbostadshus

   Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum

   Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum

  • Kom i kontakt med en bygglovhandläggare

   Här kan du lämna  önskemål om att få bli kontaktad av en bygglovshandläggare .

   Här kan du lämna  önskemål om att få bli kontaktad av en bygglovshandläggare .

  • Komplementbyggnad - ansökan om bygglov

   Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad). Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, vedbod, lekstuga med mera.

   Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad). Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, vedbod, lekstuga med mera.

  • Lantmäterimyndighetens kundenkät 2021

   Hjälp oss att bli bättre

   Hjälp oss att bli bättre

  • Mitt Sundsvall

   Hur mår och utvecklas Sundsvall? Se hur mycket avfall du slänger och hur luften är i Sundsvall.

   Hur mår och utvecklas Sundsvall? Se hur mycket avfall du slänger och hur luften är i Sundsvall.

  • Nybyggnad - ansökan om bygglov

   Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.

   Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.

  • Rivning - ansökan om lov

   Om du vill riva en byggnad.

   Om du vill riva en byggnad.

  • Skicka delgivningskvitto

   Här kan du skicka in delgivningskvitto.

   Här kan du skicka in delgivningskvitto.

  • Skylt - ansökan om bygglov

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

  • Strandskydd - ansökan om dispens

   Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtliv.

   Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtliv.

  • Tillbyggnad - ansökan om bygglov

   Om du ska bygga en tillbyggnad.

   Om du ska bygga en tillbyggnad.

  • Tipsa om trängsel vid servering

   Här kan du tipsa om du sett trängsel vid restauranger eller andra serveringar.

   Från den 1 juli 2020 har kommunerna ansvar för tillsyn för att minska risken för smittspridning på serveringar. I Sundsvall kommun är det miljökontoret som utför tillsynen.

   Här kan du tipsa om du sett trängsel vid restauranger eller andra serveringar.

   Från den 1 juli 2020 har kommunerna ansvar för tillsyn för att minska risken för smittspridning på serveringar. I Sundsvall kommun är det miljökontoret som utför tillsynen.

  • Transformatorstation - ansökan om bygglov

   Transformatorstationer är bygglovspliktiga oavsett storlek.

   Transformatorstationer är bygglovspliktiga oavsett storlek.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (12)

  • Ansök om kulturstipendium

   Ansök om kulturstipendium.

   Ansök om kulturstipendium.

  • Ansök om stipendium

   Ansök om stipendium inom Sundsvalls kommun.

   Ansök om stipendium inom Sundsvalls kommun.

  • Begäran om registerutdrag

   Här kan du begära ett registerutdrag från kommunen. Ett registerutdrag är en sammanställning över de register och system där dina personuppgifter hanteras. 

   Här kan du begära ett registerutdrag från kommunen. Ett registerutdrag är en sammanställning över de register och system där dina personuppgifter hanteras. 

  • Intresseanmälan - röstmottagare och rösträknare

   Uppdrag som röstmottagare förutsätter att du har ett hjälpsamt och vänligt sätt, och det ställs höga krav på noggrannhet. Du får gärna ha erfarenhet från tidigare arbete som röstmottagare, men det är inte ett krav.

   Uppdrag som röstmottagare förutsätter att du har ett hjälpsamt och vänligt sätt, och det ställs höga krav på noggrannhet. Du får gärna ha erfarenhet från tidigare arbete som röstmottagare, men det är inte ett krav.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Kopia av allmän handling från kommunarkivet

   Här kan du beställa kopior av allmänna handlingar som har levererats till kommunarkivet. 

   Om du vill ta del av handlingar i aktuella eller pågående ärenden skickar du e-post direkt till aktuell förvaltnings myndighetsbrevlåda

   Vill du beställa handlingar anonymt ringer du 060-19 10 00.

   Här kan du beställa kopior av allmänna handlingar som har levererats till kommunarkivet. 

   Om du vill ta del av handlingar i aktuella eller pågående ärenden skickar du e-post direkt till aktuell förvaltnings myndighetsbrevlåda

   Vill du beställa handlingar anonymt ringer du 060-19 10 00.

  • Nominera till stipendie eller utmärkelse

   Nominera till ett stipendium eller en utmärkelse.

   Nominera till ett stipendium eller en utmärkelse.

  • Samtycke för bild i kommunal verksamhet och sociala medier

   Lämna samtycke om användning av bild

   Lämna samtycke om användning av bild

  • Ställ fråga till kommunfullmäktige

   Du som är privatperson och bor i Sundsvalls kommun kan ställa en fråga under Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möte. Senast klockan 12.00 två arbetsdagar innan sammanträdet måste du lämna in din fråga.

   Du som är privatperson och bor i Sundsvalls kommun kan ställa en fråga under Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möte. Senast klockan 12.00 två arbetsdagar innan sammanträdet måste du lämna in din fråga.

  • Tyck till om webbplatsen

   En webbplats utvecklas och förbättras ständigt. För att göra sundsvall.se bättre vill vi gärna ha din hjälp.

   En webbplats utvecklas och förbättras ständigt. För att göra sundsvall.se bättre vill vi gärna ha din hjälp.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (13)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och hjälp (19)

  Visa allaVisa färre

  Samhällsplanering och trafik (7)

  • Ansökan om transportdispens

   Ansökan om dispens transportdispens

   Ansökan om dispens transportdispens

  • Ansökan om vägvisning

   Ansök om vägvisning

   Ansök om vägvisning

  • Dispens från lokal trafikföreskrift

   Ansökan vid behov att köra eller parkera mot gällande trafikregler. Kräver särskilt behov.

   Ansökan vid behov att köra eller parkera mot gällande trafikregler. Kräver särskilt behov.

  • Handräckning av fordonsflytt

   En e-tjänst där man kan ansöka om handräckning av fordon som markägare

   En e-tjänst där man kan ansöka om handräckning av fordon som markägare

  Visa allaVisa färre

  Uppleva och göra (4)

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och förskola (29)

  • Anmäl tillbud eller skada - Vuxenutbildning Sundsvall

   Här kan du som är elev eller personal vid Vuxenutbildning Sundsvall anmäla tillbud eller skada. Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall men som dessbättre slutade väl.

   Här kan du som är elev eller personal vid Vuxenutbildning Sundsvall anmäla tillbud eller skada. Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall men som dessbättre slutade väl.

  • Ansök om eller säg upp specialkost i förskola och skola

   Här ansöker du om special- och anpassad kost för barn och elever som går i förskola, grundskola eller gymnasium i Sundsvalls kommun.

   Du kan också göra en uppsägning av specialkost, ansöka om religiös fasta och ansöka om fortsatt specialkost i samband med byte av skola. 

   Här ansöker du om special- och anpassad kost för barn och elever som går i förskola, grundskola eller gymnasium i Sundsvalls kommun.

   Du kan också göra en uppsägning av specialkost, ansöka om religiös fasta och ansöka om fortsatt specialkost i samband med byte av skola. 

  • Ansökan byte av kommunal förskoleklass

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om byte av kommunal förskoleklass.

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om byte av kommunal förskoleklass.

  • Ansökan inackorderingstillägg

   Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

   Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

  • Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan

   Du som studerar heltid och är 16-20 år kan söka kontant resetillägg för dagliga resor från folkbokföringsadress till gymnasieutbildningar inom Sundsvalls kommun.

    

   Du som studerar heltid och är 16-20 år kan söka kontant resetillägg för dagliga resor från folkbokföringsadress till gymnasieutbildningar inom Sundsvalls kommun.

    

  • Ansökan om slutbetyg eller gymnasieexamen till Vuxenutbildningen Sundsvall

   Denna e-tjänst används för att ansöka om slutbetyg eller gymnasieexamen.

    

   Denna e-tjänst används för att ansöka om slutbetyg eller gymnasieexamen.

    

  • Ansökan om ändring av studier

   Via denna e-tjänst kan du ändra din studietid i distanskurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Förändringen måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan. 

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Via denna e-tjänst kan du ändra din studietid i distanskurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Förändringen måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan. 

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Avbrott på kurs eller utbildning hos Vuxenutbildningen Sundsvall

   Men den här e-tjänsten kan du göra avbrott i kurser och utbildningar som du påbörjat hos Vuxenutbildningen Sundsvall. Kom ihåg att anmäla ditt avbrott till CSN om du har studiemedel.

   Gäller det återbud på kurs som ännu inte startat så anmäler du det på Mina Sidor/ansökningar 

    

    

   Men den här e-tjänsten kan du göra avbrott i kurser och utbildningar som du påbörjat hos Vuxenutbildningen Sundsvall. Kom ihåg att anmäla ditt avbrott till CSN om du har studiemedel.

   Gäller det återbud på kurs som ännu inte startat så anmäler du det på Mina Sidor/ansökningar 

    

    

  • Begäran om utbetalning för privatperson

   e-tjänsten riktar sig till dig som har ett beslut eller överenskommelse att ersättning ska betalas ut.

   e-tjänsten riktar sig till dig som har ett beslut eller överenskommelse att ersättning ska betalas ut.

  • Behov av omsorg på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete

   Du som är vårdnadshavare och arbetar i samhällsviktig verksamhet kan under vissa förutsättningar erbjudas omsorg för barn. Detta trots att förskolan eller skolan är stängd. Syftet med att stänga förskola och skola är att hindra smittspridning.

   Du har därför bara rätt till omsorg för barnet om:
   1. du har ett arbete i samhällsviktigt verksamhet och din chef har informerat dig att du behövs i verksamheten vid en stängning.
   2. barnets andra vårdnadshavare också arbetar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
   3. det inte finns någon annan vuxen som kan ta hand om barnet.

   Du för en dialog med din arbetsgivare (annan verksamhetsutövare) om du deltar i samhällsviktig verksamhet. Din arbetsgivare avgör om du behövs i verksamheten eller inte vid en eventuell stängning av förskola eller skola.

   Om du behövs i samhällsviktig verksamhet och är i behov av omsorg så anmäler du det till hemkommunen eller enskild huvudman. Du ska, om Sundsvalls kommun efterfrågar det, kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg från arbetsgivare.

   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

   Du som är vårdnadshavare och arbetar i samhällsviktig verksamhet kan under vissa förutsättningar erbjudas omsorg för barn. Detta trots att förskolan eller skolan är stängd. Syftet med att stänga förskola och skola är att hindra smittspridning.

   Du har därför bara rätt till omsorg för barnet om:
   1. du har ett arbete i samhällsviktigt verksamhet och din chef har informerat dig att du behövs i verksamheten vid en stängning.
   2. barnets andra vårdnadshavare också arbetar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
   3. det inte finns någon annan vuxen som kan ta hand om barnet.

   Du för en dialog med din arbetsgivare (annan verksamhetsutövare) om du deltar i samhällsviktig verksamhet. Din arbetsgivare avgör om du behövs i verksamheten eller inte vid en eventuell stängning av förskola eller skola.

   Om du behövs i samhällsviktig verksamhet och är i behov av omsorg så anmäler du det till hemkommunen eller enskild huvudman. Du ska, om Sundsvalls kommun efterfrågar det, kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg från arbetsgivare.

   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

  • Beställning av betyg eller intyg från Vuxenutbildningen

   Via denna e-tjänst kan du beställa  betyg eller intyg från kurser du läst hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Du kan välja att få en digitalt via e-post, på papper per post och både på papper och digitalt. 

   Du behöver inte skicka dina betyg till Antaging.se!  De skickas automatiskt av oss. Du ser dina betyg på www.antagning.se om du har en aktuell ansökan till högskola eller universitet.

   Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i. 

   Via denna e-tjänst kan du beställa  betyg eller intyg från kurser du läst hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Du kan välja att få en digitalt via e-post, på papper per post och både på papper och digitalt. 

   Du behöver inte skicka dina betyg till Antaging.se!  De skickas automatiskt av oss. Du ser dina betyg på www.antagning.se om du har en aktuell ansökan till högskola eller universitet.

   Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i. 

  • Beställning av betygskopia

   Via denna e-tjänst kan du beställa en betygskopia från din skolgång inom Sundsvalls kommun. Kommunarkivet förvarar även slutbetyg från Sundsvalls friskolor.
   Vill du beställa betyg från Vuxenutbildningen så kan du göra det via  E-tjänster och självservice, Vuxenutbildningen.

   Via denna e-tjänst kan du beställa en betygskopia från din skolgång inom Sundsvalls kommun. Kommunarkivet förvarar även slutbetyg från Sundsvalls friskolor.
   Vill du beställa betyg från Vuxenutbildningen så kan du göra det via  E-tjänster och självservice, Vuxenutbildningen.

  • Beställning av lunch för gymnasie- och högstadieelever

   Här kan du som gymnasie- och högstadieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls gymnasium och högstadium, det kommunala gymnasiet och högstadiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Här kan du som gymnasie- och högstadieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls gymnasium och högstadium, det kommunala gymnasiet och högstadiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

  • Borttappat busskort reskort skola

   Tappat bort ditt busskort? Här köper du ett nytt.

   Tappat bort ditt busskort? Här köper du ett nytt.

  • Busskortansökan fristående gymnasie

   Denna e-tjänst riktar sig till elever folkbokförda i Sundsvalls kommun som läser på någon av de fristående gymnasieskolorna inom kommunen och är i behov av busskort för resor till och från skolan.

   Denna e-tjänst riktar sig till elever folkbokförda i Sundsvalls kommun som läser på någon av de fristående gymnasieskolorna inom kommunen och är i behov av busskort för resor till och från skolan.

  • E-tjänst Kulturskolan

   Ansök till Kulturskolans verksamhet.

   Ansök till Kulturskolans verksamhet.

  • Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildningen Sundsvall

   Här kan du lämna synpunkter eller klagomål till Vuxenutbildningen Sundsvall. 

   Här kan du lämna synpunkter eller klagomål till Vuxenutbildningen Sundsvall. 

  • Prövning hos Vuxenutbildningen Sundsvall

   Denna e-tjänst används för att anmäla sig till prövning inom SFI, grundläggande- och gymnasial nivå. 

    

   Denna e-tjänst används för att anmäla sig till prövning inom SFI, grundläggande- och gymnasial nivå. 

    

  • Rapportering av närvaro för skolpliktig elev

   Rapportering av närvaro för skolpliktig elev.

   Rapportering av närvaro för skolpliktig elev.

  • Synpunkt och klagomål på skolskjuts

   Här kan du tycka till om skolskjuts.

   Här kan du tycka till om skolskjuts.

  • Sök gymnasiet

   Sök till gymnasiet

   Sök till gymnasiet

  • Tidsförkorta kurs hos Vuxenutbildningen Sundsvall

   I denna e-tjänst kan du tidsförkorta en kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall.

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. 

   I denna e-tjänst kan du tidsförkorta en kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall.

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. 

  • Tillfällig beställning av lunch för högstadieelever

   Här kan du måndag den 11/1 tillfälligt som högstadieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls högstadium, det kommunala högstadiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Här kan du måndag den 11/1 tillfälligt som högstadieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls högstadium, det kommunala högstadiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Utskrift av diplom, betyg med bilaga från yrkespaket från Vuxenutbildningen Sundsvall

   Via denna e-tjänst kan du beställa utskrifter av  diplom (diplom gäller endast Vård- och omsorgsutbildning), betyg och bilaga för sammanhållen yrkesutbildning  som beskriver utbildningens yrkesinriktning. Utskriften kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även få den skickad digitalt till din e-postadress om du väljer det.

   Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i

   Via denna e-tjänst kan du beställa utskrifter av  diplom (diplom gäller endast Vård- och omsorgsutbildning), betyg och bilaga för sammanhållen yrkesutbildning  som beskriver utbildningens yrkesinriktning. Utskriften kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även få den skickad digitalt till din e-postadress om du väljer det.

   Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i

  • Ändra studietid (distanskurs) hos Vuxenutbildningen Sundsvall

   Via denna e-tjänst kan du ändra din studietid i distanskurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Förändringen måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan. 

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Via denna e-tjänst kan du ändra din studietid i distanskurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Förändringen måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan. 

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

  • Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall

   Med denna e-tjänst kan du överklaga beslut fattade av Vuxenutbildningen i Sundsvall som du anser är felaktigt. 

   Med denna e-tjänst kan du överklaga beslut fattade av Vuxenutbildningen i Sundsvall som du anser är felaktigt. 

  Visa allaVisa färre