Ansök om eller säg upp specialkost i förskola och skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Specialkost av medicinska skäl

Bifoga ett intyg från vårdande läkare, logoped eller dietist. Intyget ska vara inlämnat senast 1 månad efter ansökan. Är ditt barn laktosintolerant eller överkänsligt (icke allergiskt) behöver du inte skicka med något intyg.

Om specialkosten av medicinska skäl behöver justeras eller om det gamla intyget gått ut under innevarande läsår, behöver du skicka in en ny ansökan med ett nytt intyg.

Anpassad kost av religiösa eller etiska skäl

Religiöst och etiskt anpassad kost kräver ansökan, men inget intyg. Ansök om religiös fasta senast 2 veckor innan fastan startar.

Kom ihåg

  • Du behöver göra en ny ansökan för varje läsår.
  • Skicka eventuella intyg senast 1 månad efter ansökan.
  • Skicka in ansökan senast 2 veckor innan terminsstarten.
  • Om ditt barn byter skola behöver du skicka in en ny ansökan.
  • Uppstår behovet av specialkost under terminen skickar du in ansökan, och vid behov intyg, så snart som möjligt.

Mer information om specialkost och skolmat, samt mat i förskolan.

Du som saknar bank-id kan ansöka om specialkost eller anpassad kost genom att fylla i blanketten Ansökan och avslut av specialkost eller anpassad kost/måltid. Blanketten skickar du med post till Sundsvall Mat och måltider, adressen finns i blanketten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa