Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildningen Sundsvall

LÄS MER

Dina klagomål och synpunkter är viktiga i vårt arbete att utveckla Vuxenutbildning Sundsvall och vi beaktar dem när vi planerar vår verksamhet.

Du kan lämna ditt klagomål eller din synpunkt här eller direkt till personalen på Vuxenutbildningen. 

Ditt klagomål registreras hos oss och blir en offentlig handling. Du får återkoppling inom 7 arbetsdagar om du lämnar dina kontaktuppgifter. Du kan välja att vara anonym, men då kan ingen återkoppling ske.

Läs mer om Vuxenutbildning Sundsvalls rutin för klagomålshantering här 

OBS! Detta är en tjänst för klagomål/synpunkter, vill du däremot ha hjälp med ett ärende ber vi dig att kontakta vuxenutbildning@sundsvall.se 

Du kan inte använda den här e-tjänsten för att överklaga ett beslut. Här finns information om hur du ska göra om du vill överklaga ett beslut.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla dina kontaktuppgifter.

Du kan även få återkoppling om ärendets status via "Mina sidor".

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa