Anspråk på företrädesrätt till återanställning vid Sundsvalls kommun

LÄS MER

När du som fått besked om att din tidsbegränsade anställning upphör samt att du har rätt att begära företrädesrätt till återanställning kan du lämna ditt anspråk vi denna e-tjänst.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa