Tipsa om trängsel vid servering

LÄS MER

Regler för serveringar för att minska risken för smittspridning, Covid19

Från den 1 juli 2020 har kommunerna ansvar för tillsyn för att minska risken för smittspridning på serveringar. I Sundsvall kommun är det miljökontoret som utför tillsynen.

Från och med den 1 juli 2021 gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden till lagstiftningen gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord är begränsat till åtta personer inomhus på samtliga serveringsställen. Utomhus finns numera ingen begränsning på sällskapets storlek. Dock ska det vara minst en meter mellan sällskapen.  Fortsatt gäller att förtäring av mat och dryck ska ske sittande oavsett om det sker inomhus eller utomhus.

Det här gäller på serveringar

Reglerna för serveringsställen såsom restauranger, kaféer, barer innebär att de ansvarar för:

 1. att trängsel inte uppstår i serveringsställets lokaler och det gäller även uteserveringar, vid betalning och toaletter samt entré. Skapa förutsättningar för att gästerna ska kunna hålla avstånd (minst 1 meter), vilket till exempel kan ske genom att:
 • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme.
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra som besökare får vistas.
 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
 • använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem.
 1. att gästerna sitter ned när de äter och dricker. Gäster får hämta mat och dryck vid en disk, buffé eller liknande om det kan ske utan att trängsel uppstår och att avståndet till sittande gäster är minst en meter.
   
 2. sällskap ska hålla minst en meters avstånd från andra sällskap och att antalet gäster i ett sällskap får vara högst åtta personer inomhus. Utomhus finns numera ingen begränsning i antalet personer per sällskap.
  Sällskap som är fler än åtta personer ska delas upp sällskap med högst åtta eller en gäst-/er i varje grupp.
   
 3. att erbjuda gästerna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller att erbjuda gästerna handdesinfektion.
   
 4. att säkerställa att personalen får information om smittvägar och hygienrutiner för att förhindra smittspridning mellan gästerna.

För mer information kan du besöka följande:

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Visitas arbete under coronakrisen och Safe to visit

Information till restauranger och krogar med anledning av covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Regler för restauranger, barer och caféer hos SKR, Sveriges kommuner och regioner

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig på Myndigheten för samhällsberedskaps webbplats

Krisinformation

Äger du en verksamhet och har frågor hur du ska anpassa din verksamhet efter de nya reglerna kan du få stöd och råd av oss.

Miljökontoret
060-191190
miljonamnden@sundsvall.se

 

Ditt ansvar som gäst

Om du besöker en servering kan du tänka på att:

 • Stanna hemma om du har symptom på covid-19
 • Hålla en god handhygien
 • Sitta ned när du äter och dricker
 • Undvika att gå ut i stora sällskap
 • Hålla avstånd till andra sällskap, minst 1 meter
 • Hålla dig till det sällskap du kom med och inte gå mellan olika sällskap
 • Undvika köer genom att vänta tills kön minskat
 • Vänta på din mat där restaurangen anvisar, eller på en plats där det inte uppstår trängsel
 • Undvika trängsel även på utomhusserveringen

Läs mer om hur du kan hjälpa till att minska smittspridningen på sundsvall.se samt folkhälsomyndigheten.se.

 

Tipsa oss om du tror att en servering bryter mot reglerna

Om du upplever att ett serveringsställe bryter mot reglerna kan du tipsa oss via e-tjänsten nedan. Du kan välja att vara anonym i tjänsten.

Observera att e-tjänsten bara gäller trängsel på serveringar, inte på andra ställen så som i kollektivtrafiken, butiker eller på allmänna platser som parker, sandstränder och torg.

Det här händer efter ditt tips

Miljökontoret gör en bedömning av ditt tips. När det behövs gör miljökontoret en  inspektion på plats.  Miljökontoret kan förelägga om åtgärder och tillfälligt stänga verksamheter som inte följer reglerna.

 

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
060-191190

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljonamnden@sundsvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa