Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi måste ha fått din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet. Överklagandet och övriga handlingar som du skickar in blir allmänna handlingar. En sekretessprövning görs för det fall någon begär att få ut handlingar. Nämndens beslut är offentliga.

Om vi inte ändrar beslutet efter ditt överklagande så skickas det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer på Overklagandenamnden.se

-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Den här e-tjänsten kräver inloggning. Om du inte kan logga in eller vill ha hjälp med att använda e-tjänsten så är du välkommen att kontakta oss under vardagar 9-15.30 på telefonnummer: 060-19 47 20. 

Vill du hellre bli uppringd? Mejla ditt telefonnummer till vuxenutbildning@sundsvall.se 

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa