Sök tjänst

Sök
stäng x

Sökningen på "" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (31)

  • Anmäl majbrasa till Räddningstjänsten

   Ska du anordna en majbrasa? Då kan du anmäla den till Räddningstjänsten genom denna e-tjänst.

   Ska du anordna en majbrasa? Då kan du anmäla den till Räddningstjänsten genom denna e-tjänst.

  • Anmäla bostäder för registrering i lägenhetsregistret

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

    

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

    

  • Anmälan - Attefallsåtgärd

   Den här anmälan gäller Attefallsåtgärderna – Attefallshus och Attefallstillbyggnad av bostadshus.

   Den här anmälan gäller Attefallsåtgärderna – Attefallshus och Attefallstillbyggnad av bostadshus.

  • Anmälan - eldstad/rökkanal

   Om du planerar att installera eller byta ut en eldstad (och eventuellt även skapa en ny rökkanal) behöver du göra en anmälan.

   Om du planerar att installera eller byta ut en eldstad (och eventuellt även skapa en ny rökkanal) behöver du göra en anmälan.

  • Ansökan - förhandsbesked

   I ett förhandsbesked görs en så kallad lämplighetsprövning där syftet är att i ett tidigt skede pröva om det du önskar att bygga eller genomföra på platsen är möjligt

   I ett förhandsbesked görs en så kallad lämplighetsprövning där syftet är att i ett tidigt skede pröva om det du önskar att bygga eller genomföra på platsen är möjligt

  • Ansökan - strandskyddsdispens

   Den här ansökan är för dig som behöver ansöka om strandskyddsdispens för att genomföra en åtgärd, t.ex. bygga en ny byggnad eller anlägga en idrottsanläggning, inom ett strandskyddat område.

   Den här ansökan är för dig som behöver ansöka om strandskyddsdispens för att genomföra en åtgärd, t.ex. bygga en ny byggnad eller anlägga en idrottsanläggning, inom ett strandskyddat område.

  • Ansökan om egensotning

   Här kan du skicka in en ansökan om egensotning.

   Här kan du skicka in en ansökan om egensotning.

  • Beställa kartutdrag

   Här kan du beställa kartudrag i form av dwg, PDF eller utskriven karta.

   Här kan du beställa kartudrag i form av dwg, PDF eller utskriven karta.

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här beställer du nybyggnadskarta.

   Här beställer du nybyggnadskarta.

  • Bygg- och exploateringskartan

   Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Titta gärna innan du söker bygglov.

   Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Titta gärna innan du söker bygglov.

  • Bygglov - komplementbyggnad

   Välj ansökan om bygglov för en komplementbyggnad om du önskar att bygga en ny byggnad inom en redan bebyggd fastighet/tomt.

   Välj ansökan om bygglov för en komplementbyggnad om du önskar att bygga en ny byggnad inom en redan bebyggd fastighet/tomt.

  • Bygglov - plank, spaljé eller mur

   Den här ansökan fungerar både för dig som önskar att göra ett plank/spaljé eller en mur.

   Den här ansökan fungerar både för dig som önskar att göra ett plank/spaljé eller en mur.

  • Bygglov - tillbyggnad (bygga ut en byggnad)

   Den här ansökan fungerar både för dig som önskar att göra en tillbyggnad av en byggnad och för att utöka en annan åtgärd, t.ex. ett befintligt plank eller anläggning.

   Den här ansökan fungerar både för dig som önskar att göra en tillbyggnad av en byggnad och för att utöka en annan åtgärd, t.ex. ett befintligt plank eller anläggning.

  • Bygglovguiden

   Bygglovguiden är ett digitalt verktyg som ger svar på frågor kopplat till lov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd.

   Bygglovguiden är ett digitalt verktyg som ger svar på frågor kopplat till lov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd.

  • Digitalt ritningsarkiv

   Här kan du söka efter arkiverade handlingar från tidigare hanterade ärenden hos bygglovavdelningen eller geotekniska undersökningar.

   Här kan du söka efter arkiverade handlingar från tidigare hanterade ärenden hos bygglovavdelningen eller geotekniska undersökningar.

  • Hur kan konst bli stadsutveckling?

   Hur kan konst bli stadsutveckling?

   Hur kan konst bli stadsutveckling?

  • Inglasad altan - endast för enbostadshus

   Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum

   Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Kom i kontakt med en bygglovhandläggare

   Här kan du lämna  önskemål om att få bli kontaktad av en bygglovshandläggare .

   Här kan du lämna  önskemål om att få bli kontaktad av en bygglovshandläggare .

  • Lantmäterimyndighetens kundenkät 2021

   Hjälp oss att bli bättre

   Hjälp oss att bli bättre

  • Mitt Sundsvall

   Hur mår och utvecklas Sundsvall? Se hur mycket avfall du slänger och hur luften är i Sundsvall.

   Hur mår och utvecklas Sundsvall? Se hur mycket avfall du slänger och hur luften är i Sundsvall.

  • Mobilitetsredogörelse

   Du som söker bygglov för flerbostadshus eller verksamhetslokaler ska lämna in en mobilitetsredogörelse för att ditt bygglov ska kunna godkännas. En mobilitetsredogörelse skapas genom denna e-tjänst.

   Du som söker bygglov för flerbostadshus eller verksamhetslokaler ska lämna in en mobilitetsredogörelse för att ditt bygglov ska kunna godkännas. En mobilitetsredogörelse skapas genom denna e-tjänst.

  • Nybyggnad - ansökan om bygglov

   Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.

   Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.

  • Rivning - ansökan om lov

   Om du vill riva en byggnad.

   Om du vill riva en byggnad.

  • Räddningstjänsten - Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara

   Skicka in en ansökan om hantering av brandfarliga ämnen via denna e-tjänst.

   Skicka in en ansökan om hantering av brandfarliga ämnen via denna e-tjänst.

  • Skicka delgivningskvitto

   Här kan du skicka in delgivningskvitto.

   Här kan du skicka in delgivningskvitto.

  • Skylt - ansökan om bygglov

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

  • Tipsa om trängsel vid servering

   Här kan du tipsa om du sett trängsel vid restauranger eller andra serveringar.

   Från den 1 juli 2020 har kommunerna ansvar för tillsyn för att minska risken för smittspridning på serveringar. I Sundsvall kommun är det miljökontoret som utför tillsynen.

   Här kan du tipsa om du sett trängsel vid restauranger eller andra serveringar.

   Från den 1 juli 2020 har kommunerna ansvar för tillsyn för att minska risken för smittspridning på serveringar. I Sundsvall kommun är det miljökontoret som utför tillsynen.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Transformatorstation - ansökan om bygglov

   Transformatorstationer är bygglovspliktiga oavsett storlek.

   Transformatorstationer är bygglovspliktiga oavsett storlek.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (17)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (12)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och hjälp (19)

  Visa allaVisa färre

  Samhällsplanering och trafik (7)

  • Ansökan om transportdispens

   Ansökan om dispens transportdispens

   Ansökan om dispens transportdispens

  • Ansökan om vägvisning

   Ansök om vägvisning

   Ansök om vägvisning

  • Dispens från lokal trafikföreskrift

   Ansökan vid behov att köra eller parkera mot gällande trafikregler. Kräver särskilt behov.

   Ansökan vid behov att köra eller parkera mot gällande trafikregler. Kräver särskilt behov.

  • Synpunkt och klagomål på särskild kollektivtrafik

   Här kan du tycka till om färdtjänst, riksfärdstjänst samt anropsstyrd kollektivtrafik.  Vid synpuntker eller klagomål gällande den allmänna kollektivtrafiken hänvisar vi till Din Tur. När du talar om vad du tycker, hjälper du oss att bli bättre!

   Här kan du tycka till om färdtjänst, riksfärdstjänst samt anropsstyrd kollektivtrafik.  Vid synpuntker eller klagomål gällande den allmänna kollektivtrafiken hänvisar vi till Din Tur. När du talar om vad du tycker, hjälper du oss att bli bättre!

  Visa allaVisa färre

  Uppleva och göra (4)

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och förskola (35)

  • Anmäl tillbud eller skada - Vuxenutbildning Sundsvall

   Här kan du som är elev eller personal vid Vuxenutbildning Sundsvall anmäla tillbud eller skada. Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall men som dessbättre slutade väl.

   Här kan du som är elev eller personal vid Vuxenutbildning Sundsvall anmäla tillbud eller skada. Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall men som dessbättre slutade väl.

  • Anmälan till samhällsorientering

   Via denna e-tjänst kan du anmäla dig till samhällsorientering.

   Du får svar via epost och sms inom 5 arbetsdagar. 

   Har du skyddad identitet? Mejla skyddadidvux@sundsvall.se 

   Via denna e-tjänst kan du anmäla dig till samhällsorientering.

   Du får svar via epost och sms inom 5 arbetsdagar. 

   Har du skyddad identitet? Mejla skyddadidvux@sundsvall.se 

  • Ansök om eller säg upp specialkost i förskola och skola

   Här ansöker du om special- och anpassad kost för barn och elever som går i förskola, grundskola eller gymnasium i Sundsvalls kommun.

   Du kan också göra en uppsägning av specialkost, ansöka om religiös fasta och ansöka om fortsatt specialkost i samband med byte av skola. 

   Här ansöker du om special- och anpassad kost för barn och elever som går i förskola, grundskola eller gymnasium i Sundsvalls kommun.

   Du kan också göra en uppsägning av specialkost, ansöka om religiös fasta och ansöka om fortsatt specialkost i samband med byte av skola. 

  • Ansökan byte av kommunal förskoleklass

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om byte av kommunal förskoleklass.

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om byte av kommunal förskoleklass.

  • Ansökan inackorderingstillägg

   Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

   Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

  • Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan

   Du som studerar heltid och är 16-20 år kan söka kontant resetillägg för dagliga resor från folkbokföringsadress till gymnasieutbildningar inom Sundsvalls kommun.

    

   Du som studerar heltid och är 16-20 år kan söka kontant resetillägg för dagliga resor från folkbokföringsadress till gymnasieutbildningar inom Sundsvalls kommun.

    

  • Ansökan om plats i dygnet runt-förskola

   Här ansöker du om plats för ditt barn, till dygnet runt-förskola

   Här ansöker du om plats för ditt barn, till dygnet runt-förskola

  • Ansökan om skolskjuts

   E-tjänst för att som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för sitt barn

   E-tjänst för att som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för sitt barn

  • Ansökan om slutbetyg eller gymnasieexamen till Vuxenutbildningen Sundsvall

   Denna e-tjänst används för att ansöka om slutbetyg eller gymnasieexamen.

    

   Denna e-tjänst används för att ansöka om slutbetyg eller gymnasieexamen.

    

  • Ansökan om utökad tid i förskolan (8 kap.5 § skollagen)

   I e-tjänsten ansöker du som har behov av mer tid än 15 timmar (föräldraledig eller arbetssökande) för ditt barn på förskolan. För att kunna göra ansökan måste du komplettera med ett intyg som styrker behovet av mer tid.

   Du kan inte använda e-tjänst för att ansöka om utökad tid på grund av annat modersmål än svenska. En sådan ansökan gör du på en särskild ansökningsblankett.

   I e-tjänsten ansöker du som har behov av mer tid än 15 timmar (föräldraledig eller arbetssökande) för ditt barn på förskolan. För att kunna göra ansökan måste du komplettera med ett intyg som styrker behovet av mer tid.

   Du kan inte använda e-tjänst för att ansöka om utökad tid på grund av annat modersmål än svenska. En sådan ansökan gör du på en särskild ansökningsblankett.

  • Avbrott på kurs eller utbildning hos Vuxenutbildningen Sundsvall

   Men den här e-tjänsten kan du göra avbrott i kurser och utbildningar som du påbörjat hos Vuxenutbildningen Sundsvall. Kom ihåg att anmäla ditt avbrott till CSN om du har studiemedel.

   Men den här e-tjänsten kan du göra avbrott i kurser och utbildningar som du påbörjat hos Vuxenutbildningen Sundsvall. Kom ihåg att anmäla ditt avbrott till CSN om du har studiemedel.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Begäran om utbetalning för privatperson

   e-tjänsten riktar sig till dig som har ett beslut eller överenskommelse att ersättning ska betalas ut.

   e-tjänsten riktar sig till dig som har ett beslut eller överenskommelse att ersättning ska betalas ut.

  • Beställ intyg från Vuxenutbildningen

   Via denna e-tjänst kan du  beställa intyg från kurser du läst eller läser hos på Vuxenutbildningen i Sundsvall. Du kan välja att få intyget digitalt via e-post, på papper per post eller både på papper och digitalt. 

    

   Via denna e-tjänst kan du  beställa intyg från kurser du läst eller läser hos på Vuxenutbildningen i Sundsvall. Du kan välja att få intyget digitalt via e-post, på papper per post eller både på papper och digitalt. 

    

  • Beställning av betygskopia

   Via denna e-tjänst kan du beställa en betygskopia från din skolgång inom Sundsvalls kommun. Kommunarkivet förvarar även slutbetyg från Sundsvalls friskolor.
   Vill du beställa betyg från Vuxenutbildningen så kan du göra det via  E-tjänster och självservice, Vuxenutbildningen.

   Via denna e-tjänst kan du beställa en betygskopia från din skolgång inom Sundsvalls kommun. Kommunarkivet förvarar även slutbetyg från Sundsvalls friskolor.
   Vill du beställa betyg från Vuxenutbildningen så kan du göra det via  E-tjänster och självservice, Vuxenutbildningen.

  • Beställning av lunch för gymnasieelever

   Här kan du som gymnasieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls gymnasium, det kommunala gymnasiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Här kan du som gymnasieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls gymnasium, det kommunala gymnasiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Betala lunch i skolrestaurang

   Betala lunch i skolrestaurang.

   Betala lunch i skolrestaurang.

  • Borttappat busskort reskort skola

   Tappat bort ditt busskort? Här köper du ett nytt.

   Tappat bort ditt busskort? Här köper du ett nytt.

  • Busskortsansökan för gymnasieelever

   Denna e-tjänst riktar sig till alla gymnasieelever folkbokförda i Sundsvalls kommun som har behov av ett busskort för att kunna resa mellan hemmet och sin gymnasieskola.

   Denna e-tjänst riktar sig till alla gymnasieelever folkbokförda i Sundsvalls kommun som har behov av ett busskort för att kunna resa mellan hemmet och sin gymnasieskola.

  • E-tjänst Kulturskolan

   Ansök till Kulturskolans verksamhet.

   Ansök till Kulturskolans verksamhet.

  • Förlänga eller förkorta yrkesutbildning / yrkeskurs

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att förlänga eller förkorta din yrkesutbildning hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Ansökan måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du via e-tjänsten.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att förlänga eller förkorta din yrkesutbildning hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Ansökan måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du via e-tjänsten.

  • Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildningen Sundsvall

   Här kan du lämna synpunkter eller klagomål till Vuxenutbildningen Sundsvall. 

   Här kan du lämna synpunkter eller klagomål till Vuxenutbildningen Sundsvall. 

  • Prövning hos Vuxenutbildningen Sundsvall

   Denna e-tjänst används för att anmäla sig till prövning inom SFI, grundläggande- och gymnasial nivå. 

    

   Denna e-tjänst används för att anmäla sig till prövning inom SFI, grundläggande- och gymnasial nivå. 

    

  • Rapportering av närvaro för skolpliktig elev

   Rapportering av närvaro för skolpliktig elev.

   Rapportering av närvaro för skolpliktig elev.

  • SFI ansökan om ändring av studier

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra dina studier i SFI.  

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra dina studier i SFI.  

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

  • Synpunkt och klagomål på skolskjuts

   Här kan du tycka till om skolskjuts.

   Här kan du tycka till om skolskjuts.

  • Sök gymnasiet

   Sök till gymnasiet

   Sök till gymnasiet

  • Tidsförkorta kurs hos Vuxenutbildningen Sundsvall

   I denna e-tjänst kan du tidsförkorta en kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall.

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. 

   I denna e-tjänst kan du tidsförkorta en kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall.

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. 

  • Tillfällig beställning av lunch för högstadieelever

   Här kan du måndag den 11/1 tillfälligt som högstadieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls högstadium, det kommunala högstadiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Här kan du måndag den 11/1 tillfälligt som högstadieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls högstadium, det kommunala högstadiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Utskrift av diplom eller bilaga från yrkespaket från Vuxenutbildningen Sundsvall

   Via denna e-tjänst kan du beställa utskrifter av  diplom (diplom gäller endast Vård- och omsorgsutbildning) eller bilaga för sammanhållen yrkesutbildning  som beskriver utbildningens yrkesinriktning. Utskriften kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även få den skickad digitalt till din e-postadress om du väljer det.

   Betyg beställer du genom att logga in till Mina sidor. Om du glömt ditt lösenord så klickar du på länken Glömt lösenord.

   Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i.

   Via denna e-tjänst kan du beställa utskrifter av  diplom (diplom gäller endast Vård- och omsorgsutbildning) eller bilaga för sammanhållen yrkesutbildning  som beskriver utbildningens yrkesinriktning. Utskriften kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även få den skickad digitalt till din e-postadress om du väljer det.

   Betyg beställer du genom att logga in till Mina sidor. Om du glömt ditt lösenord så klickar du på länken Glömt lösenord.

   Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i.

  • Ändra studietid (distanskurs) hos Vuxenutbildningen Sundsvall

   Via denna e-tjänst kan du ändra din studietid i distanskurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Förändringen måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan. 

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Via denna e-tjänst kan du ändra din studietid i distanskurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Förändringen måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan. 

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ändring av studieform för grundläggande- eller gymnasiala kurser

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra studieform för grundläggande- eller gymnasial kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra studieform för grundläggande- eller gymnasial kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

  • Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall

   Med denna e-tjänst kan du överklaga beslut fattade av Vuxenutbildningen i Sundsvall som du anser är felaktigt. 

   Med denna e-tjänst kan du överklaga beslut fattade av Vuxenutbildningen i Sundsvall som du anser är felaktigt. 

  Visa allaVisa färre