Behov av omsorg på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du ett arbete i en samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg på förskola eller fritidshem för ditt barn om regering eller huvudman bestämmer sig för att stänga förskolor och skolor?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning i vad som är samhällsviktig verksamhet.

https://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet/foreskrift-om-omsorg

Du har i en sådan situation bara rätt till omsorg om du inte kan ordna det på annat sätt. Om ni är två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. Detsamma gäller om det finns någon annan vuxen som kan ta hand om barnet och den personen inte är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp.

Sundsvalls kommun vill genom denna e-tjänst samla in behovet av omsorg för barn till vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete. Det här är för att vara förberedd och snabbt kunna ställa om verksamheten vid eventuella beslut från regering eller huvudman.

Du ska, om Sundsvalls kommun efterfrågar det, kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg.

Är du i behov av omsorg på förskola eller fritidshem och har ett samhällsviktigt arbete och inte kan ordna omsorg på annat sätt ska du anmäla det med hjälp av den här e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa