Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst gäller endast för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.
(Den gäller inte för elever i gymnasieskola)

Om du som söker inte är vårdnadshavare för barnet kontakta oss på skolskjuts@sundsvall.se

Växelvis boende

Om ni vill ansöka om skolskjuts från barnets båda adresser vid växelvis boende måste vi få in en ansökan från respektive vårdnadshavare.

Fritids

Elev i förskoleklass eller grundskola som har heltidsfritids har inte rätt till skolskjuts. Elev i förskoleklass eller grundskola som har deltidsplats i fritidshem som används på morgonen har endast rätt till skolskjuts på eftermiddagen och vice versa. Detta under förutsättning att eleven i övrigt har rätt till skolskjuts. Schemat för deltidsfritids ska vara regelbundet och ska lämnas in vid ansökan om skolskjuts. Planerar ni att säga upp nuvarande fritidsplats måste det göras innan ni kan beviljas skolskjuts. Fritids kan avslutas med datum fram i tiden. Uppsägning/ändring av omfattning av fritids görs på följande länk https://sundsvall.ist.se/.

Elevresor för gymnasiet

Elever i gymnasiet kan inte använda denna e-tjänst. Läs mer om hur du som går i gymnasiet ska göra för att få elevresor på https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/resor-och-inneboende-2/elevresor/.

Regler för skolskjuts

På följande länk kan du ta del av vad som gäller i skolskjutsreglementet: https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/skolskjuts/.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa