Förfrågan om tillfällig placering i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp

LÄS MER

Förfrågan om tillfällig placering i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp - ifylles av rektor

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204). Informationen lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa