Bygglov - ny byggnad eller anläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst - bygglov för ny byggnad och/eller anläggning

Välj ansökan om bygglov för nybyggnad om du önskar att bygga en ny huvudbyggnad och/eller ny anläggning.

Exempelvis bygglov för nybyggnad av enbostadshus eller anläggning av parkeringsplatser.
När en huvudåtgärd är vald finns möjligheten att lägga till följande extra åtgärder i ärendet:

  • Rivning
  • Installation av eldstad/rökkanal
  • Komplementbyggnad
  • Skylt

 

OBS! Om du vill göra en extra byggnad på din redan bebyggda tomt (komplementbyggnad) bör du istället välja en av de här e-tjänsterna:

 

Bra att veta innan du skapar ett ärende:

Om du planerar att bygga ett nytt flerbostadshus, inreda en befintlig byggnad med nya lägenheter, bygga en ny verksamhetsbyggnad, flytta in en ny lokal eller väsentligt ändra en befintlig lokal behöver du lämna in en mobilitetsredogörelse för bil- och cykelparkeringar till gatuavdelningen. Detta görs digitalt via gatuavdelningens e-tjänst Mobilitetsredogörelse. Som en del i vår prövning av bygglovsärendet kommer vi att invänta ett yttrande från gatuavdelningen om att eran föreslagna lösning godkänts innan ett beslut om bygglov kan tas. Läs mer om vad det här betyder på sidan mobilitetsnorm för Sundsvalls kommun.

Telefon 060-19 13 11 vardagar mellan kl. 08-17.
Skicka ett mail till bygglovavdelningen
Aktuella telefontider för bygglovavdelningens medarbetare finns på avdelningens kontaktsida på Sundsvall.se

Om du har skyddad identitet eller vill göra en ansökan på en skyddad fastighet måste du använda dig av våra utskriftsbara ansökningsblanketter för att vi ska kunna hantera ditt ärende korrekt. Det är även viktigt att du vet om att du själv ansvarar för att meddela oss om du har skyddad identitet eller om du anser att fastigheten omfattas av sekretess.

För dig med skyddad identitet kan det vara bra att veta att det ibland finns tillfällen under vår hantering av ditt ärende då vi behöver skicka ut grannehöranden, remisser till andra myndigheter eller dylikt. Om det krävs kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om din identitet men de kommer att få se övriga handlingar som redovisar ditt planerade byggprojekt.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa