Behov av insatser från Vård- och omsorgsförvaltningen

LÄS MER

Här kan du som medborgare, medarbetare eller legal företrädare ansöka eller meddela oss på vård- och omsorgsförvaltningen om behov av insatser.

Gäller behoven barn och familj, psykiatri, LSS, missbruksproblematik eller ekonomiskt stöd kan du hitta mer information här:

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa