Förteckning ställföreträdarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Redogörelse över huvudmannens tillgångar och skulder. 

Har du eller huvudmannen skyddade personuppgifter ska du inte använda denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa