Avgiftsberäkning för hemtjänst

LÄS MER

Om du behöver stöd med att utföra de vardagliga sysslorna eller behöver omvårdnad i hemmet, kan du ansöka om hjälp från kommunen i form av hemtjänst.

Behovet utreds först av en biståndshandläggare i samråd med dig och eventuellt någon närstående. De flesta insatserna måste du ansöka om och insatserna är oftast avgiftsbelagda. Med den här e-tjänsten kan du göra en preliminär beräkning av hemtjänstavgiften.

Beroende av dina inkomster och utgifter kan kommunen ta ut särskilda avgifter för övriga insatser som t.ex. hälso- och sjukvård, matdistribution och trygghetslarm. Dessa insatser är inte medräknade i den här beräkningstjänsten. 

Observera att detta är en förenklad beräkningshjälp av en preliminär hemtjänstavgift och inte ett slutgiltigt beslut!

En fastställd avgift får du först efter att du ansöker om hemtjänst och får ett beslut. 

Vill du få mer information eller göra en ansökan?

Läs mer om hemtjänstavgiften på vår hemsida

Eller kontakta en avgiftshandläggare, telefon: 060-19 28 00 , måndag-torsdag 9.30-11.00

Kontakt

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg
mottagningomsorg@sundsvall.se
060-19 25 50

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa