Ansökan om byte av kommunal skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du bara om:

  • du vill att barnet ska byta skola under höstterminen 2023, eller
  • om du vill att barnet ska byta skola till vårterminens start den 9 januari.

Byte av skola under vårterminen eller senare
Om du önskar att ditt barn ska byta skola efter den 9 januari, det vill säga när vårterminen börjat, så gör du önskemålet om byte i den nya e-tjänsten som du hittar på sidan Önska skola på kommunens webbplats.

Information om den här e-tjänsten
Du kan inte använda e-tjänsten om du/barnet har skyddade personuppgifter eller om du saknar e-legitimation. Du ska istället ansöka på blankett. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen genom mejladress skolan@sundsvall.se för att få en blankett.

För att ansökan ska kunna handläggas måste den vara signerad av elevens båda vårdnadshavare. Signeringen sker i e-tjänsten.

Den inkomna ansökan skickas sedan vidare till den sökta skolans rektor som också är den som handlägger och beslutar samt återkommer med besked. Har du frågor om handläggning av din ansökan eller beslutet, kontakta den sökta skolans rektor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa