Rivning - ansökan om lov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanelagt område behöver du normalt söka rivningslov. Om byggnaden du vill riva ligger utanför detaljplanelagt område behöver du bara göra en anmälan. Däremot får du riva vanliga komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område utan anmälan.

Du behöver inte ange om det är en anmälan eller en ansökan. Kommunens handläggare tar hand om detta och gör ärendet till anmälan eller lov.

Observera att du inte får påbörja rivningen förrän du har fått ett startbesked från kommunen.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa