Ansökan om byte av kommunal skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du ansöka om byte av kommunal skola. Det avser förskoleklass samt årskurs 1-9.

Om du vill byta till en annan förskola ska du använda E-tjänst förskola/fritidshem.

Du kan inte använda e-tjänsten om du/barnet har skyddade personuppgifter eller om du saknar e-legitimation. Du ska istället ansöka på blankett. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen genom mejladress skolan@sundsvall.se för att få en blankett.

För att ansökan ska kunna handläggas måste den vara signerad av elevens båda vårdnadshavare. Signeringen sker i e-tjänsten.
Den inkomna ansökan skickas sedan vidare till den sökta skolans rektor som också är den som handlägger och beslutar samt återkommer med besked.

Har du frågor om handläggning av din ansökan eller beslutet, kontakta den sökta skolans rektor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa