Synpunkter på sol- och vindkraft i Översiktsplan Sundsvall 2040, samrådshandling

LÄS MER

Här kan du lämna ett yttrande till kommunstyrelsen. Samrådstiden pågår till den 16e februari 2024.

Ditt yttrande kan innehålla text, karta och bifogade filer.

Du kan skriva dina synpunkter i e-tjänsten eller bifoga ditt yttrande som en pdf-fil. Skriv då bara ”se bifogade filer” i rutan för text när du startat e-tjänsten.

Dina och alla andras yttranden diarieförs som offentliga handlingar under diarienummer KS-2023-00866. När samrådstiden är slut kommer alla yttranden att sammanfattas i ett särskilt utlåtande. Därefter justeras planen innan den kan antas av kommunfullmäktige.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa