Ansök om integrationsstipendium

LÄS MER

Integrations- och mångfaldsstipendium

Sundsvalls kommuns integrations- och mångfaldsstipendium uppgår till 10 000 kronor.

Stipendiet kan tilldelas enskild person, organisation eller företag och ska uppmärksamma nytänkande och goda exempel i mångfaldsarbetet, samt inspirera ännu fler att arbeta för ett integrerat Sundsvall.

Du kan söka personligen, men du kan också lämna förslag på lämpliga kandidater. Stipendiemottagare ska vara bosatt i Sundsvalls kommun.

Stipendiet är instiftat av kommunfullmäktige, och delas ut av Individ- och arbetsmarknadsnämnden.

Ansökan eller förslag med motivering lämnas in senast den 13 april. Utdelning sker i samband med firande av Nationaldagen den 6 juni.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system exempelvis Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa