Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (41)

  • Anmäla bostäder för registrering eller beställa utdrag från lägenhetsregistret

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

    

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

    

  • Anmälan - Attefallsåtgärd

   Den här anmälan gäller alla attefallsåtgärder:

   - Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)
   - Attefallstillbyggnad av bostadshus
   - Tillbyggnad med takkupa/takkupor
   - Inredning av ytterligare en bostad i enbostadshus

   Den här anmälan gäller alla attefallsåtgärder:

   - Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)
   - Attefallstillbyggnad av bostadshus
   - Tillbyggnad med takkupa/takkupor
   - Inredning av ytterligare en bostad i enbostadshus

  • Anmälan - eldstad/rökkanal

   Om du planerar att installera eller byta ut en eldstad (och eventuellt även skapa en ny rökkanal) behöver du göra en anmälan.

   Om du planerar att installera eller byta ut en eldstad (och eventuellt även skapa en ny rökkanal) behöver du göra en anmälan.

  • Anmälan - installation eller ändring

   Den här digitala tjänsten för anmälan gäller för installation eller ändring av:

   -Bärande konstruktion -Vatten och avlopp -Ventilation -Brandskydd -Hiss -Planlösning -Eldstad

   Den här digitala tjänsten för anmälan gäller för installation eller ändring av:

   -Bärande konstruktion -Vatten och avlopp -Ventilation -Brandskydd -Hiss -Planlösning -Eldstad

  • Anmälan om värmepump

   Anmälan av värmepump till miljökontoret.

   Anmälan av värmepump till miljökontoret.

  • Ansökan - förhandsbesked

   I ett förhandsbesked görs en så kallad lämplighetsprövning där syftet är att i ett tidigt skede pröva om det du önskar att bygga eller genomföra på platsen är möjligt.

   I ett förhandsbesked görs en så kallad lämplighetsprövning där syftet är att i ett tidigt skede pröva om det du önskar att bygga eller genomföra på platsen är möjligt.

  • Ansökan - strandskyddsdispens

   Den här ansökan är för dig som behöver ansöka om strandskyddsdispens för att genomföra en åtgärd, t.ex. bygga en ny byggnad eller anlägga en brygga inom strandskyddat område.

   Den här ansökan är för dig som behöver ansöka om strandskyddsdispens för att genomföra en åtgärd, t.ex. bygga en ny byggnad eller anlägga en brygga inom strandskyddat område.

  • Ansökan om egensotning

   Här kan du skicka in en ansökan om egensotning.

   Här kan du skicka in en ansökan om egensotning.

  • Ansökan om tillstånd för explosiv vara

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Ansökan/anmälan eget avlopp

   Ansökan/Anmälan för enskilt avloppsanläggning

   Ansökan/Anmälan för enskilt avloppsanläggning

  • Beställa kartutdrag

   Här kan du beställa kartudrag i form av dwg, PDF eller utskriven karta.

   Här kan du beställa kartudrag i form av dwg, PDF eller utskriven karta.

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här beställer du nybyggnadskarta.

   Här beställer du nybyggnadskarta.

  • Beställning av gränsvisning

   Använd denna e-tjänst om du vill beställa ett uppdrag från lantmäterikontoret.

   Använd denna e-tjänst om du vill beställa ett uppdrag från lantmäterikontoret.

  • Beställning av lantmäteriuppdrag

   Använd denna e-tjänst om du vill beställa ett uppdrag från lantmäterikontoret.

   Använd denna e-tjänst om du vill beställa ett uppdrag från lantmäterikontoret.

  • Bygg- och exploateringskartan

   Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Titta gärna innan du söker bygglov.

   Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Titta gärna innan du söker bygglov.

  • Bygglov - komplementbyggnad

   Välj ansökan om bygglov för en komplementbyggnad om du önskar att bygga en ny byggnad inom en redan bebyggd fastighet/tomt.

   Välj ansökan om bygglov för en komplementbyggnad om du önskar att bygga en ny byggnad inom en redan bebyggd fastighet/tomt.

  • Bygglov - ny byggnad eller anläggning

   Välj ansökan om bygglov för nybyggnad om du önskar att bygga en ny byggnad och/eller ny anläggning.

   Välj ansökan om bygglov för nybyggnad om du önskar att bygga en ny byggnad och/eller ny anläggning.

  • Bygglov - plank eller mur

   Den här ansökan är för dig som planerar att bygga ett plank eller en mur. 

   Den här ansökan är för dig som planerar att bygga ett plank eller en mur. 

  • Bygglov - skylt

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

  • Bygglov - tillbyggnad (bygga ut en byggnad)

   Välj ansökan om bygglov för tillbyggnad om du önskar att utöka volymen på en byggnad.
   Om du vill bygga till ditt enbostadshus/fritidshus med ett inglasat uterum ska du använda den här tjänsten.

   Välj ansökan om bygglov för tillbyggnad om du önskar att utöka volymen på en byggnad.
   Om du vill bygga till ditt enbostadshus/fritidshus med ett inglasat uterum ska du använda den här tjänsten.

  • Bygglov - transformatorstation

   För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation krävs det bygglov. 

   För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation krävs det bygglov. 

  • Bygglov - ändring av byggnad

   Välj den här e-tjänsten om du önskar att söka bygglov för något av följande:
   - Ändrad användning
   - Fasadändring
   - Ombyggnad
   - Inglasning av en befintlig balkong 

   Välj den här e-tjänsten om du önskar att söka bygglov för något av följande:
   - Ändrad användning
   - Fasadändring
   - Ombyggnad
   - Inglasning av en befintlig balkong 

  • Bygglovguiden

   Bygglovguiden är ett digitalt verktyg som ger svar på frågor kopplat till lov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd.

   Bygglovguiden är ett digitalt verktyg som ger svar på frågor kopplat till lov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd.

  • Förfrågan om att arrendera (hyra) kommunal mark

   Mark- och exploateringsavdelningen förvaltar kommunens obebyggda mark. Om du vill arrendera kommunal mark ska du skicka in en förfrågan till oss. Det gör du enklast genom denna e-tjänst.

   Mark- och exploateringsavdelningen förvaltar kommunens obebyggda mark. Om du vill arrendera kommunal mark ska du skicka in en förfrågan till oss. Det gör du enklast genom denna e-tjänst.

  • Hur kan konst bli stadsutveckling?

   Hur kan konst bli stadsutveckling?

   Hur kan konst bli stadsutveckling?

  • Kom i kontakt med en bygglovhandläggare

   Den här e-tjänsten är till för dig som önskar rådgivning inför ett byggprojekt. 

   Den här e-tjänsten är till för dig som önskar rådgivning inför ett byggprojekt. 

  • Lantmäterimyndighetens kundenkät

   Hjälp oss att bli bättre

   Hjälp oss att bli bättre

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Miljökontoret behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Miljökontoret behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Marklov - markåtgärder inom detaljplanerat område

   Den här e-tjänsten är till för att skapa en ansökan om marklov för lovpliktiga markåtgärder inom detaljplanerat område.

   Den här e-tjänsten är till för att skapa en ansökan om marklov för lovpliktiga markåtgärder inom detaljplanerat område.

  • Mitt Sundsvall

   Hur mår och utvecklas Sundsvall? Se hur mycket avfall du slänger och hur luften är i Sundsvall.

   Hur mår och utvecklas Sundsvall? Se hur mycket avfall du slänger och hur luften är i Sundsvall.

  • Mobilitetsredogörelse

   Du som söker bygglov för flerbostadshus eller verksamhetslokaler ska lämna in en mobilitetsredogörelse för att ditt bygglov ska kunna godkännas. En mobilitetsredogörelse skapas genom denna e-tjänst.

   Du som söker bygglov för flerbostadshus eller verksamhetslokaler ska lämna in en mobilitetsredogörelse för att ditt bygglov ska kunna godkännas. En mobilitetsredogörelse skapas genom denna e-tjänst.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Rivning - ansökan om lov

   Om du vill riva en byggnad.

   Om du vill riva en byggnad.

  • Räddningstjänsten - Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara

   Skicka in en ansökan om hantering av brandfarliga ämnen via denna e-tjänst.

   Skicka in en ansökan om hantering av brandfarliga ämnen via denna e-tjänst.

  • Svar på underrättelse

   Denna tjänst används för att lämna svar på en underrättelse från bygglovavdelningen.

    

   Denna tjänst används för att lämna svar på en underrättelse från bygglovavdelningen.

    

  • Synpunkter på sol- och vindkraft i Översiktsplan Sundsvall 2040, samrådshandling

   Här kan du lämna ett yttrande till kommunstyrelsen. Samrådstiden pågår till den 16 februari 2024.

   Här kan du lämna ett yttrande till kommunstyrelsen. Samrådstiden pågår till den 16 februari 2024.

  • Var med och utforska hur framtidens resande kan se ut i Sundsvall - vi söker testfamiljer

   Vill du och din familj vara med som testfamilj i projektet Bilfria familjen? Då ska du ansöka här!

   Vill du och din familj vara med som testfamilj i projektet Bilfria familjen? Då ska du ansöka här!

  Kommun och politik (18)

  Näringsliv och arbete (16)

  Omsorg och hjälp (22)

  Samhällsplanering och trafik (9)

  Uppleva och göra (5)

  Utbildning och förskola (37)

  • Anmälan till samhällsorientering

   Via denna e-tjänst kan du anmäla dig till samhällsorientering.

   Du får svar via epost och sms inom 5 arbetsdagar. 

   Har du skyddad identitet? Mejla skyddadidvux@sundsvall.se 

   Via denna e-tjänst kan du anmäla dig till samhällsorientering.

   Du får svar via epost och sms inom 5 arbetsdagar. 

   Har du skyddad identitet? Mejla skyddadidvux@sundsvall.se 

  • Ansök om eller säg upp specialkost i förskola och skola

   Här ansöker du om special- och anpassad kost för barn och elever som går i förskola, grundskola eller gymnasium i Sundsvalls kommun.

   Du kan också göra en uppsägning av specialkost, ansöka om religiös fasta och ansöka om fortsatt specialkost i samband med byte av skola. 

   Här ansöker du om special- och anpassad kost för barn och elever som går i förskola, grundskola eller gymnasium i Sundsvalls kommun.

   Du kan också göra en uppsägning av specialkost, ansöka om religiös fasta och ansöka om fortsatt specialkost i samband med byte av skola. 

  • Ansökan inackorderingstillägg

   Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

   Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

  • Ansökan om byte av kommunal skola

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om byte av kommunal skola.

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om byte av kommunal skola.

  • Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan

   Du som studerar heltid och är 16-20 år kan söka kontant resetillägg för dagliga resor från folkbokföringsadress till gymnasieutbildningar inom Sundsvalls kommun.

    

   Du som studerar heltid och är 16-20 år kan söka kontant resetillägg för dagliga resor från folkbokföringsadress till gymnasieutbildningar inom Sundsvalls kommun.

    

  • Ansökan om ledighet från studier vid Vuxenutbildningen Sundsvall

   Men den här e-tjänsten kan du som elev ansöka om ledighet hos Vuxenutbildningen Sundsvall. Ansökan måste göras senast två veckor innan sökt ledighet.

   Men den här e-tjänsten kan du som elev ansöka om ledighet hos Vuxenutbildningen Sundsvall. Ansökan måste göras senast två veckor innan sökt ledighet.

  • Ansökan om modersmålsundervisning

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning i grundskolan (årskurs 1 – 9).

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning i grundskolan (årskurs 1 – 9).

  • Ansökan om plats i dygnet runt-förskola

   Här ansöker du om plats för ditt barn, till dygnet runt-förskola

   Här ansöker du om plats för ditt barn, till dygnet runt-förskola

  • Ansökan om slutbetyg eller gymnasieexamen till Vuxenutbildningen Sundsvall

   Denna e-tjänst används för att ansöka om slutbetyg eller gymnasieexamen.


    

   Denna e-tjänst används för att ansöka om slutbetyg eller gymnasieexamen.


    

  • Ansökan om utökad tid i förskolan (8 kap.5 § skollagen)

   Den här e-tjänsten använder du om ditt barn är i behov av mer tid i förskolan på grund av familjens situation i övrigt. För att kunna göra ansökan om utökad tid måste du bifoga ett intyg som styrker behovet av mer tid.

   Du kan inte använda denna e-tjänst för att ansöka om utökad tid på grund av annat modersmål än svenska, ansök på anvisad blankett.

   Du kan inte använda denna e-tjänst om orsaken är mer tid på grund av arbete och studier. Använd då e-tjänst förskola/fritidshem.

   Den här e-tjänsten använder du om ditt barn är i behov av mer tid i förskolan på grund av familjens situation i övrigt. För att kunna göra ansökan om utökad tid måste du bifoga ett intyg som styrker behovet av mer tid.

   Du kan inte använda denna e-tjänst för att ansöka om utökad tid på grund av annat modersmål än svenska, ansök på anvisad blankett.

   Du kan inte använda denna e-tjänst om orsaken är mer tid på grund av arbete och studier. Använd då e-tjänst förskola/fritidshem.

  • Begäran om utbetalning för privatperson

   e-tjänsten riktar sig till dig som har ett beslut eller överenskommelse att ersättning ska betalas ut.

   e-tjänsten riktar sig till dig som har ett beslut eller överenskommelse att ersättning ska betalas ut.

  • Beställ intyg från Vuxenutbildningen

   Via denna e-tjänst kan du  beställa intyg från kurser du läst eller läser hos på Vuxenutbildningen i Sundsvall. Du kan välja att få intyget digitalt via e-post, på papper per post eller både på papper och digitalt. 

    

   Via denna e-tjänst kan du  beställa intyg från kurser du läst eller läser hos på Vuxenutbildningen i Sundsvall. Du kan välja att få intyget digitalt via e-post, på papper per post eller både på papper och digitalt. 

    

  • Beställning av betygskopia

   Via denna e-tjänst kan du beställa en betygskopia från din skolgång inom Sundsvalls kommun. Kommunarkivet förvarar även slutbetyg från Sundsvalls friskolor.
   Vill du beställa betyg från Vuxenutbildningen så kan du göra det via  Mina sidor, vuxenutbildningen. Länken till Mina sidor är: https://sundsvall.alvis.se/Login?ReturnUrl=%2Fminasidor

   Via denna e-tjänst kan du beställa en betygskopia från din skolgång inom Sundsvalls kommun. Kommunarkivet förvarar även slutbetyg från Sundsvalls friskolor.
   Vill du beställa betyg från Vuxenutbildningen så kan du göra det via  Mina sidor, vuxenutbildningen. Länken till Mina sidor är: https://sundsvall.alvis.se/Login?ReturnUrl=%2Fminasidor

  • Beställning av lunch för gymnasieelever

   Här kan du som gymnasieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls gymnasium, det kommunala gymnasiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Här kan du som gymnasieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls gymnasium, det kommunala gymnasiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Betala lunch i skolrestaurang

   Betala lunch i skolrestaurang.

   Betala lunch i skolrestaurang.

  • Borttappat busskort reskort skola

   Tappat bort ditt busskort? Här köper du ett nytt.

   Tappat bort ditt busskort? Här köper du ett nytt.

  • Busskortsansökan för gymnasieelever

   Denna e-tjänst riktar sig till alla gymnasieelever folkbokförda i Sundsvalls kommun som har behov av ett busskort för att kunna resa mellan hemmet och sin gymnasieskola.

   Denna e-tjänst riktar sig till alla gymnasieelever folkbokförda i Sundsvalls kommun som har behov av ett busskort för att kunna resa mellan hemmet och sin gymnasieskola.

  • E-tjänst Kulturskolan

   Ansök till Kulturskolans verksamhet.

   Ansök till Kulturskolans verksamhet.

  • Felanmälan av elevdator för Sundsvalls Gymnasium

   Felanmälan av elevdatorer för Sundsvalls Gymnasium.

   Felanmälan av elevdatorer för Sundsvalls Gymnasium.

  • IKE ansökan

   I denna e-tjänst kan du ansöka om utbildning utanför din hemkommun - IKE.

   I denna e-tjänst kan du ansöka om utbildning utanför din hemkommun - IKE.

  • In- och utskrivning av elev i gymnasieskola/anpassad gymnasieskola

   E-tjänst för rapportering av elevändringar i gymnasieskolan/anpassade gymnasieskola för elever folkbokförda i Sundsvalls kommun, oavsett huvudman.

   E-tjänst för rapportering av elevändringar i gymnasieskolan/anpassade gymnasieskola för elever folkbokförda i Sundsvalls kommun, oavsett huvudman.

  • Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildning Sundsvall

   Här kan du lämna synpunkter eller klagomål till Vuxenutbildning Sundsvall. 

   Här kan du lämna synpunkter eller klagomål till Vuxenutbildning Sundsvall. 

  • Prövning hos Vuxenutbildning Sundsvall

   Denna e-tjänst använder du  för att anmäla dig till prövning inom Svenska för invandrare (Sfi), grundläggande- och gymnasial nivå. 

    

   Denna e-tjänst använder du  för att anmäla dig till prövning inom Svenska för invandrare (Sfi), grundläggande- och gymnasial nivå. 

    

  • Rapportering av frånvaro för skolpliktig elev

   Rapportering av närvaro för skolpliktig elev.

   Rapportering av närvaro för skolpliktig elev.

  • SFI ansökan om ändring av studier

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra dina studier i SFI.  

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra dina studier i SFI.  

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

  • Synpunkt och klagomål på skolskjuts

   Här kan du tycka till om skolskjuts.

   Här kan du tycka till om skolskjuts.

  • Sök gymnasiet

   Sök till gymnasiet

   Sök till gymnasiet

  • Tentamensanmälan

   Om du är folkbokförd i Sundsvalls kommun och studerar på distans på annan ort mot högskola, universitet eller YH-utbildning har du möjlighet att skriva din tentamen vid Lärcentrum Sundsvall.

   Om du är folkbokförd i Sundsvalls kommun och studerar på distans på annan ort mot högskola, universitet eller YH-utbildning har du möjlighet att skriva din tentamen vid Lärcentrum Sundsvall.

  • Tillfällig beställning av lunch för högstadieelever

   Här kan du måndag den 11/1 tillfälligt som högstadieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls högstadium, det kommunala högstadiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Här kan du måndag den 11/1 tillfälligt som högstadieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls högstadium, det kommunala högstadiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Uppsägning av modersmålsundervisning

   I denna e-tjänst kan vårdnadshavare säga upp modersmålsundervisning i grundskolan (årskurs 1-9).

   I denna e-tjänst kan vårdnadshavare säga upp modersmålsundervisning i grundskolan (årskurs 1-9).

  • Utskrift av diplom för Vård och omsorg, Vuxenutbildning Sundsvall

   Via denna e-tjänst kan du beställa utskrifter av  diplom som gäller Vård- och omsorgsutbildning. Utskriften kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även få den skickad digitalt till din e-postadress om du väljer det.

   Betyg beställer du genom att logga in till Mina sidor. Om du glömt ditt lösenord så klickar du på länken Glömt lösenord.

   Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i.

   Via denna e-tjänst kan du beställa utskrifter av  diplom som gäller Vård- och omsorgsutbildning. Utskriften kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även få den skickad digitalt till din e-postadress om du väljer det.

   Betyg beställer du genom att logga in till Mina sidor. Om du glömt ditt lösenord så klickar du på länken Glömt lösenord.

   Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i.

  • Ändring av studieform för grundläggande- eller gymnasiala kurser

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra studieform för grundläggande- eller gymnasial kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra studieform för grundläggande- eller gymnasial kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

  • Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall

   Med denna e-tjänst kan du överklaga beslut fattade av Vuxenutbildningen i Sundsvall som du anser är felaktigt.  Det går bara att överklaga de ärenden som går att överklaga enligt lag. Du kan läsa mer om vilka ärenden du har rätt att överklaga på hemsidan för Skolväsendets överklagandenämnd. Overklagandenamnden.se

   Med denna e-tjänst kan du överklaga beslut fattade av Vuxenutbildningen i Sundsvall som du anser är felaktigt.  Det går bara att överklaga de ärenden som går att överklaga enligt lag. Du kan läsa mer om vilka ärenden du har rätt att överklaga på hemsidan för Skolväsendets överklagandenämnd. Overklagandenamnden.se