Busskortsansökan för gymnasieelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst riktar sig till alla gymnasieelever folkbokförda i Sundsvalls kommun som har behov av ett busskort för att kunna resa mellan hemmet och sin gymnasieskola.

Ansökan kan göras av elev. Ansökan kan också göras av vårdnadshavare om eleven är omyndig. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänst kontakta elevresor@sundsvall.se för att få en blankett hemskickad.

För att ha rätt till elevresa med busskort ska följande kriterier vara uppfyllda:

•    Eleven är folkbokförd i Sundsvalls kommun
•    Eleven studerar på heltid
•    Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skola är minst 6 km
•    Eleven är ej beviljad inackorderingstillägg
•    Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
•    Bidraget kan sökas max till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

Ansökan för elever som ska börja i årskurs 1 ska inkomma senast den 1 augusti för att vi ska kunna hantera ansökan innan skolstart.

För att kunna handlägga ansökningar om busskort så snabbt och enkelt som möjligt har vi automatiserat vårt arbete med hjälp av digital teknik. Under Mina Sidor kan du följa ditt ärende och även se vilken handläggare som arbetat med ärendet. Vår digitala medarbetare har namnet RPA Karolina. Den digitala tekniken möjliggör automatiserade kontroller av uppgifterna i ansökan mot folkbokföringsregistret samt Sundsvalls kommuns elevhanteringssystem. Utifrån uppgifterna i din ansökan och kontrollen av dessa föreslås sedan förslag till beslut och beslut fattas av den digitala medarbetaren i de ärenden där kriterierna för att beviljas elevresa är uppfyllda. Om du vill veta mer om automatiska beslut eller inte vill att ett automatiskt beslut fattas i din ansökan kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns nedan. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa