Oro för barn - anmälan

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, bör anmäla detta till socialnämnden.

Att göra en anonym anmälan
Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att begäras ut av berörda parter och den oro som du lämnat kommer de att få ta del av. Som tjänsteman med anmälningsplikt kan du inte välja att vara anonym. 

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta mottagningsgruppen
E-post: socmottagningfamilje@sundsvall.se 
Tel: 060-192262
Fax: 060-191198

Vid akuta behov utanför kontorstid
 https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/akut-hjalp/ 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa