Busskortsansökan för gymnasieelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst riktar sig till alla gymnasieelever folkbokförda i Sundsvalls kommun som har behov av ett busskort för att kunna resa mellan hemmet och sin gymnasieskola.

Ansökan kan göras av elev. Ansökan kan också göras av vårdnadshavare om eleven är omyndig. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänst kontakta elevresor@sundsvall.se för att få en blankett hemskickad.

För att ha rätt till elevresa med busskort ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Eleven är skriven i Sundsvalls kommun
  • Eleven studerar på heltid
  • Avståndet mellan folkbokföringsadress och skola är minst 6 km
  • Eleven är ej beviljad inackorderingstillägg
  • Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
  • Bidraget kan sökas max till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

Ansökan för elever som ska börja i årskurs 1 ska inkomma senast den 1 augusti för att vi ska kunna hantera ansökan innan skolstart.

För att kunna handlägga ansökningar om busskort så snabbt och enkelt som möjligt har vi automatiserat delar av vårt arbete med hjälp av en robot. Under Mina Sidor kan du följa ditt ärende och även se vilken handläggare som arbetat med ärendet. I vårt arbete med att handlägga dessa ansökningar har vi hjälp av en robot, handläggare RPA Karolina. Roboten hjälper oss med att sammanställa uppgifter till beslutsunderlaget men beslutet fattas alltid av en handläggare.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa