Bygglovguiden

LÄS MER

Välkommen till Sundsvalls kommuns Bygglovguide

Det här är vår testversion för er som får möjligheten att testa nya tillägg innan det publiceras för allmänheten.

Bakgrundsinformation:

Under 2021 utvecklar vi ett digitalt verktyg som vi kallar för Bygglovguiden. Vår förhoppning är att den ska vara ett digitalt hjälpverktyg som ger dig svar på frågor kopplat till lov, anmälan och strandskydd (med vissa undantag och reservationer).

I Bygglovguidens testversion kan du än så länge hitta information om det här:

  • Installation eller ändring av eldstad/rökkanal
  • Uppsättning av staket, plank eller spaljé
  • Strandskydd
  • Attefallshus och Attefallstillbyggnad av bostadshus
  • Förhandsbesked
  • Bygga ett bostadshus
  • Göra en tillbyggnad/Bygga ut en byggnad
  • Bygga en extra byggnad på tomten
  • Anlägga en brygga eller pir

OBS! Bygglovguiden är under uppbyggnad och är än så länge fokuserad på att hjälpa privatpersoner få svar på frågor om byggprojekt som görs inom fastigheten där de har sin egen bostad eller fritidshus.

Bra att veta innan du går vidare i Bygglovguiden

Bygglovguiden är öppen och tillgänglig för alla men om du väljer att gå vidare till att skapa en ansökan eller anmälan krävs det att du kan identifiera dig via e-legitimation. Om du inte har e-legitimation behöver du istället använda våra utskriftsbara ansöknings-/anmälningsblanketter.

Vill du nå våra utskriftsbara blanketter klickar du här.

 

Om du har frågor du inte fick svar på är du alltid välkommen att kontakta oss på bygglov:
Telefon 060-19 13 11 vardagar mellan kl. 08-17.
Skicka ett mail till bygglovavdelningen
Aktuella telefontider för bygglovavdelningens medarbetare finns på avdelningens kontaktsida på Sundsvall.se

Om du har skyddad identitet eller vill göra en ansökan på en skyddad fastighet måste du använda dig av våra utskriftsbara ansökningsblanketter för att vi ska kunna hantera ditt ärende korrekt. Det är även viktigt att du vet om att du själv ansvarar för att meddela oss om du har skyddad identitet eller om du anser att fastigheten omfattas av sekretess.

För dig med skyddad identitet kan det vara bra att veta att det ibland finns tillfällen under vår hantering av ditt ärende då vi behöver skicka ut grannehöranden, remisser till andra myndigheter eller dylikt. Om det krävs kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om din identitet men de kommer att få se övriga handlingar som redovisar ditt planerade byggprojekt.

Du kommer att gå igenom följande steg: