Intresseanmälan om stöd för barn och familj

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ibland behövs hjälp av något slag i en familj och då finns det stöd att få från kommunen. Ibland behövs andra medmänniskor att bolla med, ibland behövs det någon som är bra på vägledning kring hur man kan förhålla sig som förälder. Skickar du in en intresseanmälan i denna e-tjänst kommer vi att guida dig till rätt stöd utifrån din beskrivning av er situation. Önskar du stöd som inte finns på denna sida kontakta oss istället via telefon. 
 
På vår hemsida kan du få mer information om det stöd som finns tillgängligt. Nedan finns några länkar till några av de sidor som kan vara aktuella. Vill du istället prata med någon direkt så syns våra kontaktuppgifter nedan.  

Generella 
https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/barn-unga-och-familj 
https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/barn-unga-och-familj/for-dig-som-ar-barn-eller-ungdom


Stöd i föräldrarollen
https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/barn-unga-och-familj/for-dig-som-ar-foralder/stod-till-familjen
 
Gruppverksamhet för föräldrar
https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/barn-unga-och-familj/for-dig-som-ar-foralder/foraldragrupper
 
Gruppverksamhet för barn
https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/barn-unga-och-familj/for-dig-som-ar-barn-eller-ungdom/stod-for-barn-och-unga/stod-i-grupp-for-barn-och-unga
  
Vad händer sedan?
Efter att en intresse anmälan inkommit så funderar vi på hur ni bäst kan få hjälp, eventuellt hör vi av oss i detta läge med fler frågor. Vi kommer därefter att kontakta er och tillsammans med er bestämma om hur vi ska gå vidare. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga. 
 
Kontakt mottagningsgruppen
E-post: socmottagningfamilje@sundsvall.se  
Tel: 060-192262
Fax: 060-191198
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa