Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi måste ha fått din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet. Överklagandet och övriga handlingar som du skickar in blir allmänna handlingar. En sekretessprövning görs för det fall någon begär att få ut handlingar. Nämndens beslut är offentliga.

Om vi inte ändrar beslutet efter ditt överklagande så skickas det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer på Overklagandenamnden.se

-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Den här e-tjänsten kräver inloggning. Om du inte kan logga in eller vill ha hjälp med att använda e-tjänsten så är du välkommen att kontakta oss under vardagar 9-15.30 på telefonnummer: 060-19 47 20. 

Har du skyddad identitet? Använd inte denna e-tjänst. Mejla vuxenutbildning@sundsvall.se 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa