Sök tjänst

Sök
stäng x

Sökningen på "" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (32)

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (15)

  • Anmälan om bidragsfusk

   Anmälan om bidragsfusk.

   Anmälan om bidragsfusk.

  • Ansök om kulturstipendium

   Ansök om kulturstipendium.

   Ansök om kulturstipendium.

  • Begäran om registerutdrag

   Här kan du begära ett registerutdrag från kommunen. Ett registerutdrag är en sammanställning över de register och system där dina personuppgifter hanteras. 

   Här kan du begära ett registerutdrag från kommunen. Ett registerutdrag är en sammanställning över de register och system där dina personuppgifter hanteras. 

  • Begäran om skadestånd efter skada

   Begäran om skadestånd efter skada.

   Begäran om skadestånd efter skada.

  • Debiteringsunderlag Bevakning efter avslutad räddningsinsats

   Debiteringsunderlag bevakning efter avslutad räddningsinsats

   Debiteringsunderlag bevakning efter avslutad räddningsinsats

  • Intresseanmälan - röstmottagare och rösträknare

   Uppdrag som röstmottagare förutsätter att du har ett hjälpsamt och vänligt sätt, och det ställs höga krav på noggrannhet. Du får gärna ha erfarenhet från tidigare arbete som röstmottagare, men det är inte ett krav.

   Uppdrag som röstmottagare förutsätter att du har ett hjälpsamt och vänligt sätt, och det ställs höga krav på noggrannhet. Du får gärna ha erfarenhet från tidigare arbete som röstmottagare, men det är inte ett krav.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Kopia av allmän handling från kommunarkivet

   Här kan du beställa kopior av allmänna handlingar som har levererats till kommunarkivet. 

   Om du vill ta del av handlingar i aktuella eller pågående ärenden skickar du e-post direkt till aktuell förvaltnings myndighetsbrevlåda

   Vill du beställa handlingar anonymt ringer du 060-19 10 00.

   Här kan du beställa kopior av allmänna handlingar som har levererats till kommunarkivet. 

   Om du vill ta del av handlingar i aktuella eller pågående ärenden skickar du e-post direkt till aktuell förvaltnings myndighetsbrevlåda

   Vill du beställa handlingar anonymt ringer du 060-19 10 00.

  • Nominera till stipendie eller utmärkelse

   Nominera till ett stipendium eller en utmärkelse.

   Nominera till ett stipendium eller en utmärkelse.

  • Samtycke för bild i kommunal verksamhet och sociala medier

   Lämna samtycke om användning av bild

   Lämna samtycke om användning av bild

  • Ställ fråga till kommunfullmäktige

   Du som är privatperson och bor i Sundsvalls kommun kan ställa en fråga under Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möte. Senast klockan 12.00 två arbetsdagar innan sammanträdet måste du lämna in din fråga.

   Du som är privatperson och bor i Sundsvalls kommun kan ställa en fråga under Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möte. Senast klockan 12.00 två arbetsdagar innan sammanträdet måste du lämna in din fråga.

  • Tyck till om webbplatsen

   En webbplats utvecklas och förbättras ständigt. För att göra sundsvall.se bättre vill vi gärna ha din hjälp.

   En webbplats utvecklas och förbättras ständigt. För att göra sundsvall.se bättre vill vi gärna ha din hjälp.

  • Tyck till om webbplatsen; vi bygger om

   Tyck till om nuvarande sundsvall.se

   Tyck till om nuvarande sundsvall.se

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (12)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och hjälp (19)

  Visa allaVisa färre

  Samhällsplanering och trafik (7)

  • Ansökan om transportdispens

   Ansökan om dispens transportdispens

   Ansökan om dispens transportdispens

  • Ansökan om vägvisning

   Ansök om vägvisning

   Ansök om vägvisning

  • Dispens från lokal trafikföreskrift

   Ansökan vid behov att köra eller parkera mot gällande trafikregler. Kräver särskilt behov.

   Ansökan vid behov att köra eller parkera mot gällande trafikregler. Kräver särskilt behov.

  • Handräckning av fordonsflytt

   En e-tjänst där man kan ansöka om handräckning av fordon som markägare

   En e-tjänst där man kan ansöka om handräckning av fordon som markägare

  Visa allaVisa färre

  Uppleva och göra (4)

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och förskola (34)

  • Anmäl tillbud eller skada - Vuxenutbildning Sundsvall

   Här kan du som är elev eller personal vid Vuxenutbildning Sundsvall anmäla tillbud eller skada. Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall men som dessbättre slutade väl.

   Här kan du som är elev eller personal vid Vuxenutbildning Sundsvall anmäla tillbud eller skada. Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall men som dessbättre slutade väl.

  • Ansökan byte av kommunal förskoleklass

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om byte av kommunal förskoleklass.

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om byte av kommunal förskoleklass.

  • Ansökan inackorderingstillägg

   Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

   Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

  • Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan

   Du som studerar heltid och är 16-20 år kan söka kontant resetillägg för dagliga resor från folkbokföringsadress till gymnasieutbildningar inom Sundsvalls kommun.

    

   Du som studerar heltid och är 16-20 år kan söka kontant resetillägg för dagliga resor från folkbokföringsadress till gymnasieutbildningar inom Sundsvalls kommun.

    

  • Ansökan om plats i dygnet runt-förskola

   Här ansöker du om plats för ditt barn, till dygnet runt-förskola

   Här ansöker du om plats för ditt barn, till dygnet runt-förskola

  • Ansökan om skolskjuts

   E-tjänst för att som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för sitt barn

   E-tjänst för att som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för sitt barn

  • Ansökan om slutbetyg eller gymnasieexamen till Vuxenutbildningen Sundsvall

   Denna e-tjänst används för att ansöka om slutbetyg eller gymnasieexamen.

    

   Denna e-tjänst används för att ansöka om slutbetyg eller gymnasieexamen.

    

  • Ansökan om utökad tid i förskolan (8 kap.5 § skollagen)

   I e-tjänsten ansöker du som har behov av mer tid än 15 timmar (föräldraledig eller arbetssökande) för ditt barn på förskolan. För att kunna göra ansökan måste du komplettera med ett intyg som styrker behovet av mer tid.

   Du kan inte använda e-tjänst för att ansöka om utökad tid på grund av annat modersmål än svenska. En sådan ansökan gör du på en särskild ansökningsblankett.

   I e-tjänsten ansöker du som har behov av mer tid än 15 timmar (föräldraledig eller arbetssökande) för ditt barn på förskolan. För att kunna göra ansökan måste du komplettera med ett intyg som styrker behovet av mer tid.

   Du kan inte använda e-tjänst för att ansöka om utökad tid på grund av annat modersmål än svenska. En sådan ansökan gör du på en särskild ansökningsblankett.

  • Avbrott på kurs eller utbildning hos Vuxenutbildningen Sundsvall

   Men den här e-tjänsten kan du göra avbrott i kurser och utbildningar som du påbörjat hos Vuxenutbildningen Sundsvall. Kom ihåg att anmäla ditt avbrott till CSN om du har studiemedel.

   Men den här e-tjänsten kan du göra avbrott i kurser och utbildningar som du påbörjat hos Vuxenutbildningen Sundsvall. Kom ihåg att anmäla ditt avbrott till CSN om du har studiemedel.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Begäran om utbetalning för privatperson

   e-tjänsten riktar sig till dig som har ett beslut eller överenskommelse att ersättning ska betalas ut.

   e-tjänsten riktar sig till dig som har ett beslut eller överenskommelse att ersättning ska betalas ut.

  • Behov av omsorg på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete

   Du som är vårdnadshavare och arbetar i samhällsviktig verksamhet kan under vissa förutsättningar erbjudas omsorg för barn. Detta trots att förskolan eller skolan är stängd. Syftet med att stänga förskola och skola är att hindra smittspridning.

   Du har därför bara rätt till omsorg för barnet om:
   1. du har ett arbete i samhällsviktigt verksamhet och din chef har informerat dig att du behövs i verksamheten vid en stängning.
   2. barnets andra vårdnadshavare också arbetar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
   3. det inte finns någon annan vuxen som kan ta hand om barnet.

   Du för en dialog med din arbetsgivare (annan verksamhetsutövare) om du deltar i samhällsviktig verksamhet. Din arbetsgivare avgör om du behövs i verksamheten eller inte vid en eventuell stängning av förskola eller skola.

   Om du behövs i samhällsviktig verksamhet och är i behov av omsorg så anmäler du det till hemkommunen eller enskild huvudman. Du ska, om Sundsvalls kommun efterfrågar det, kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg från arbetsgivare.

   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

   Du som är vårdnadshavare och arbetar i samhällsviktig verksamhet kan under vissa förutsättningar erbjudas omsorg för barn. Detta trots att förskolan eller skolan är stängd. Syftet med att stänga förskola och skola är att hindra smittspridning.

   Du har därför bara rätt till omsorg för barnet om:
   1. du har ett arbete i samhällsviktigt verksamhet och din chef har informerat dig att du behövs i verksamheten vid en stängning.
   2. barnets andra vårdnadshavare också arbetar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
   3. det inte finns någon annan vuxen som kan ta hand om barnet.

   Du för en dialog med din arbetsgivare (annan verksamhetsutövare) om du deltar i samhällsviktig verksamhet. Din arbetsgivare avgör om du behövs i verksamheten eller inte vid en eventuell stängning av förskola eller skola.

   Om du behövs i samhällsviktig verksamhet och är i behov av omsorg så anmäler du det till hemkommunen eller enskild huvudman. Du ska, om Sundsvalls kommun efterfrågar det, kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg från arbetsgivare.

   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

  • Beställ intyg från Vuxenutbildningen

   Via denna e-tjänst kan du  beställa intyg från kurser du läst eller läser hos på Vuxenutbildningen i Sundsvall. Du kan välja att få intyget digitalt via e-post, på papper per post eller både på papper och digitalt. 

    

   Via denna e-tjänst kan du  beställa intyg från kurser du läst eller läser hos på Vuxenutbildningen i Sundsvall. Du kan välja att få intyget digitalt via e-post, på papper per post eller både på papper och digitalt. 

    

  • Beställning av betygskopia

   Via denna e-tjänst kan du beställa en betygskopia från din skolgång inom Sundsvalls kommun. Kommunarkivet förvarar även slutbetyg från Sundsvalls friskolor.
   Vill du beställa betyg från Vuxenutbildningen så kan du göra det via  E-tjänster och självservice, Vuxenutbildningen.

   Via denna e-tjänst kan du beställa en betygskopia från din skolgång inom Sundsvalls kommun. Kommunarkivet förvarar även slutbetyg från Sundsvalls friskolor.
   Vill du beställa betyg från Vuxenutbildningen så kan du göra det via  E-tjänster och självservice, Vuxenutbildningen.

  • Beställning av lunch för gymnasieelever

   Här kan du som gymnasieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls gymnasium, det kommunala gymnasiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Här kan du som gymnasieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls gymnasium, det kommunala gymnasiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Borttappat busskort reskort skola

   Tappat bort ditt busskort? Här köper du ett nytt.

   Tappat bort ditt busskort? Här köper du ett nytt.

  • Busskortsansökan för gymnasieelever

   Denna e-tjänst riktar sig till alla gymnasieelever folkbokförda i Sundsvalls kommun som har behov av ett busskort för att kunna resa mellan hemmet och sin gymnasieskola.

   Denna e-tjänst riktar sig till alla gymnasieelever folkbokförda i Sundsvalls kommun som har behov av ett busskort för att kunna resa mellan hemmet och sin gymnasieskola.

  • E-tjänst Kulturskolan

   Ansök till Kulturskolans verksamhet.

   Ansök till Kulturskolans verksamhet.

  • Förlänga eller förkorta kurs

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att förlänga eller förkorta din/dina kurser hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Ansökan måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan innan du ansöker via e-tjänsten. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att förlänga eller förkorta din/dina kurser hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Ansökan måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan innan du ansöker via e-tjänsten. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

  • Förlänga eller förkorta yrkesutbildning / yrkeskurs

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att förlänga eller förkorta din yrkesutbildning hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Ansökan måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du via e-tjänsten.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att förlänga eller förkorta din yrkesutbildning hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Ansökan måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du via e-tjänsten.

  • Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildningen Sundsvall

   Här kan du lämna synpunkter eller klagomål till Vuxenutbildningen Sundsvall. 

   Här kan du lämna synpunkter eller klagomål till Vuxenutbildningen Sundsvall. 

  • Prövning hos Vuxenutbildningen Sundsvall

   Denna e-tjänst används för att anmäla sig till prövning inom SFI, grundläggande- och gymnasial nivå. 

    

   Denna e-tjänst används för att anmäla sig till prövning inom SFI, grundläggande- och gymnasial nivå. 

    

  • Rapportering av närvaro för skolpliktig elev

   Rapportering av närvaro för skolpliktig elev.

   Rapportering av närvaro för skolpliktig elev.

  • SFI ansökan om ändring av studier

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra dina studier i SFI.  

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra dina studier i SFI.  

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

  • Synpunkt och klagomål på skolskjuts

   Här kan du tycka till om skolskjuts.

   Här kan du tycka till om skolskjuts.

  • Sök gymnasiet

   Sök till gymnasiet

   Sök till gymnasiet

  • Tidsförkorta kurs hos Vuxenutbildningen Sundsvall

   I denna e-tjänst kan du tidsförkorta en kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall.

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. 

   I denna e-tjänst kan du tidsförkorta en kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall.

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. 

  • Tillfällig beställning av lunch för högstadieelever

   Här kan du måndag den 11/1 tillfälligt som högstadieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls högstadium, det kommunala högstadiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Här kan du måndag den 11/1 tillfälligt som högstadieelev beställa lunch medan skolorna är stängda på grund av Corona.  E-tjänsten är enbart till för dig som elev på Sundsvalls högstadium, det kommunala högstadiet i Sundsvalls kommun, medan skolorna delvis bedrivs på distans på grund av Coronaviruset. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Utskrift av diplom, betyg med bilaga från yrkespaket från Vuxenutbildningen Sundsvall

   Via denna e-tjänst kan du beställa utskrifter av  diplom (diplom gäller endast Vård- och omsorgsutbildning), betyg och bilaga för sammanhållen yrkesutbildning  som beskriver utbildningens yrkesinriktning. Utskriften kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även få den skickad digitalt till din e-postadress om du väljer det.

   Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i

   Via denna e-tjänst kan du beställa utskrifter av  diplom (diplom gäller endast Vård- och omsorgsutbildning), betyg och bilaga för sammanhållen yrkesutbildning  som beskriver utbildningens yrkesinriktning. Utskriften kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även få den skickad digitalt till din e-postadress om du väljer det.

   Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i

  • Ändra studietid (distanskurs) hos Vuxenutbildningen Sundsvall

   Via denna e-tjänst kan du ändra din studietid i distanskurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Förändringen måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan. 

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Via denna e-tjänst kan du ändra din studietid i distanskurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Förändringen måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan. 

   Du får besked inom 5 dagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ändring av studieform för grundläggande- eller gymnasiala kurser

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra studieform för grundläggande- eller gymnasial kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra studieform för grundläggande- eller gymnasial kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

  • Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall

   Med denna e-tjänst kan du överklaga beslut fattade av Vuxenutbildningen i Sundsvall som du anser är felaktigt. 

   Med denna e-tjänst kan du överklaga beslut fattade av Vuxenutbildningen i Sundsvall som du anser är felaktigt. 

  Visa allaVisa färre