Busskortansökan fristående gymnasie

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst riktar sig till elever folkbokförda i Sundsvalls kommun som läser på någon av de fristående gymnasieskolorna inom kommunen och är i behov av busskort för resor till och från skolan. Skolorna det gäller är Klara teoretiska gymnasium, NTI-gymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola, Realgymnasiet, Skvaderns gymnasieskola, Sundsvalls praktiska gymnasium och Thoren Business School.

Ansökan kan göras av elev. Ansökan kan också göras av vårdnadshavare om eleven är omyndig. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänst kontakta elevresor@sundsvall.se för att få en blankett hemskickad. 

För att ha rätt till elevresa med busskort ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Eleven är skriven i Sundsvalls kommun
  • Eleven studerar på heltid
  • Avståndet mellan folkbokföringsadress och skola är minst 6 km
  • Eleven är ej beviljad inackorderingstillägg
  • Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)

Bidraget kan sökas max till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

Ansökan för elever som ska börja i årskurs 2 och 3 ska inkomma senast den 15 juni för att vi ska hinna hantera ärendet innan skolstart. Ansökan för elever som ska börja i årskurs 1 ska inkomma senast den 15 augusti för att vi ska kunna hantera ansökan innan skolstart.

För att kunna handlägga ansökningar om elevresa så snabbt och enkelt som möjligt har vi automatiserat delar av vårt arbete med hjälp av en robot. Under Mina Sidor kan du följa ditt ärende och även se vilken handläggare som arbetat med ärendet. I vårt arbete med att handlägga skolskjutsansökningar har vi hjälp av en robot, handläggare RPA Karolina. Roboten hjälper oss med att sammanställa uppgifter till beslutsunderlaget men beslutet fattas alltid av en handläggare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa